מן הארכיון

מן הארכיון.


מכתב  שנשלח למנהל מחלקת ההתישבות מר בבלי

מהנהלת גבע  20 בדצמבר 1928 ( 7 שנים לגבע.), בה מפרטת גבע את "הדרישות המינימליות שאינן סובלות כל דיחוי"   כלשון המכתב .

 


מופיע בעלון:
תגובות לדף