סקנדינביה - אלי גורן

סקנדינביה.

 

1.     לפני חצי שנה כתבתי בענין שעומדים להגיש בג"צ בעניין הפנסיונרים בקיבוצים. הבג"ץ יוגש בקרוב.

2.     מדוע לא הוגש הבג"ץ עד עכשיו? הסיבה היא שהנהלות הקיבוצים אינן חייבות על פי החוק לגלות לחברים בקיבוצים, מה משכורתם וכל העלויות שנלוות אליהם: רכב, אש"ל, ביטוחים ועוד.

      מאף קיבוץ שרצינו לדעת פרטים דרך חבריהם, לא קבלנו פרטים.

3.     מה ערך ההבטחות שניתנות בזמן ההצבעה על שינוי? מה כוחו של החבר הבודד מול מנגנון  שמגובה בעורכי-דין ע"ח הקיבוץ, ולחבר אין את האמצעים לתבוע את זכויותיו, הוא הופך למוחלש.

4.     תשובות לשאלות אלה  הן החלטות והבטחות שניתנות בעת ההצבעה על שינוי ש ב -75%.

אפשר לשנות ולהפר, או הרוב רגיל באסיפה, או במכתב שנשלח ע"י המנגנון המנהל את הקיבוץ ומוגן ע"י עורכי-דין ע"ח הקיבוץ, ולחבר אין כל הגנה וכוח להלחם על זכויותיו.

החוק בישראל לא היה מוכן לשינוי בקיבוצים ונוצרו עובדות שגובלות בשחיתות.

אלי גורן

המשך יבוא. . .

מופיע בעלון:
תגובות לדף