מעט מנהל הקהילה - דורון חורב

מעט מנהל הקהילה

שלום חברים,

פתיחת עונת הרחצה

עונת הרחצה צפויה להיפתח ב 1/6/2018 ולהיסגר ב 6/10/2018.    זיו בן יוסף המקסימה, תנהל את הבריכה במהלך העונה ועל כך תודה גדולה לה. רם רון, המפעיל הנמרץ, יסייע אף הוא בכל הקשור בתפעול מערכות השאיבה והטיפול במים, תודה גם לו. השנה, כמו בשנה שעברה, אנחנו עושים השקעות גדולות כדי לקדם את הבריכה ואת שטח הבריכה לטובת המתרחצים. בשנה שעברה הוקמו סככות הצללה חדשות, השנה אנו משקיעים בנושאי בטיחות. עד כה פעל במקום בעיקר ערן נבון עם צוות הבניין, כדי להכין הבריכה לפתיחה, כעת מסייע בידינו אלעד גל אשר לקח על עצמו האחריות בנושא אש, ופועל במקביל ובמסירות, בבית סביון, במבני החינוך ובמקומות נוספים. תודה גם לערן וגם לאלעד. על ההשקיה וכיסוח הדשא בשטח הבריכה, ובמהלך העונה כולה, אמונים ערן גל וצוות הנוי, תודה גם להם. אל ציבור החברים אני פונה ומבקש, אנא הישמעו להוראות המציל ולכללי המקום, נהגו בזהירות ובאחריות, והשגיחו היטב על ילדיכם.

מדור כלבים – ידוע הוא, כי אין חיים טובים כחיי כלב בקיבוץ. משפחות רבות מחזיקות בכלבים והדבר ראוי ומבורך. הקיבוץ והרשויות פחות מקפידים ופחות אוכפים את הכללים הנוגעים לכלבים בשטח הקיבוץ, ואין לנו רצון או כוונה לשנות זאת מהותית. דווקא משום כך, מצד בעלי הכלבים אנו מצפים ליותר התחשבות בשכניהם, והדברים מתייחסים בעיקר לנביחות כלבים בשעות הלילה. אנא, רסנו את כלביכם ומשלו בהם.

יפה נוף – השנה פקדונו גשמים בפריסה נוחה, גם אם במשטר דל. פריסת הגשמים אפשרה לנו להתחיל את עונת השקיית הדשאים במאי, ולחסוך לנו מים רבים. נוף גבע, מלאכות רבות בו - לנקש ולעשב, להשקות ולקצור, לגזום ולחטוב, לעדור ולגרוף, לחפור ולהדק, לנקות ולפנות, להחליף ולתקן. המדשאות, השיחיות, הגדרות החיות סמוכות דרך, העצים הנושקים אל גגות וקווי חשמל, המסלעות ושטחי הבור, כל אלו דורשים בטיפול ובתחזוקה שוטפים, הם כולם בעונתם וצריכים לחזור ולעצב בהם. לפעמים, יד העובדים אינה משגת, לפעמים הדחוף קודם לחשוב. ערן גל וצוות הנוי מתכננים עבודתם ועושים כדי שנמשיך ונהנה מנוף ירוק, משובב לב ונפש. גן קיבוצי בשונה מגינת נוי ביתית, החן שבו יש לו מימדים אחרים של יופי. חברים, אם ישנן בקשות מצוות הנוי, כגון צמחיה הפולשת לדרך ציבורית, ענף עץ המאיים על גג, או כל מפגע אחר, אנא דווחו לנוי noy@kvgeva.org.il.    

ולערן ולכל צוות הנוי, הערכה רבה על העבודה הקשה ועל הנוף היפה של גבע פנימה.

הדברה – תמורות צפויות בנושא תברואה והדברה בגבע. אקדיש לכך כתבה עם השלמתן.

ולסיום, מספרים על רב חובל אשר היה מנהג ספינת משא בים קשה. שלושה אנשי צוות סייעו בידי, מכונאי, טבח והגאי. היו הגלים מצליפים בדופן הסירה ובחרטומה, והיו אנשי הצוות ממלאים תפקידיהם בין פרק שינה למשנהו, יודע כל אחד את מקומו. " 30 מעלות צפונה, בחצי הכוח " פקד רב החובל במערכת הכריזה. ההגאי על משמרתו סובב ההגה, המכונאי על משמרתו בחן את תפוקת המנועים, והטבח על משמרתו הכין תה חם לכולם. וכך, היו יוצאים הימה בבטחה ושבים בשלום.

ולשבת של שלום ומנוחה, שכל אדם ידע את תפקידו, יעמוד על משמרתו, וינוח מנוחתו כסדרה.

דורון חורב, מנהל קהילה

***********************************

 

בר מצווה תשע"ח העושים במלאכה: מימין" רינת גלילי, אסף גוריון, אורי ברזק, קורט וילסון  צילום: יאיר קארו

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף