ממש"א - חדווה שקד

 

דרושים

נציגי ציבור למזכירות-

כפי שפורסם, בחודשים מאי-יולי מסתיימות קדנציות למספר נציגי ציבור במזכירות. עד כה קיבלנו היענות ופניות יזומות של מספר חברים, אך עדיין חסרים לנו מועמדים ומועמדות נוספים. נציגי הציבור במזכירות פוגשים מגוון רחב של נושאים החל קביעת מדיניות ונהלים ועד טיפול במקרי פרט, ושותפים בקבלת החלטות בגבע. טרם סגרנו את המכרז, המעוניינים והמעוניינות מוזמנים לפנות אליי או אל יאיר עד ל- 31.5.18.

מרכז משק-

כפי שפורסם בשבוע שעבר, מתנהל בימים אלה מכרז פנימי לאיתור מרכז משק. עד היום טרם קיבלנו פניות. זהו תפקיד חשוב, מאתגר ומרכזי ובעל השפעה על תהליכי קבלת החלטות בגבע. אנו קוראים לציבור במידה ויש מעוניינים לפנות אלינו בהקדם. נזכיר כי המכרז ייסגר ב31.5.18. להלן הגדרת התפקיד (מופיעה גם באתר):

ייעוד:  בנייה ושמירה על תשתית כלכלית איתנה על-מנת להבטיח את עתיד קבוצת גבע.

מטרות:

1.  פיתוח ומקסום רווחים של היחידות העסקיות הקיימות.

2.  פיתוח הזדמנויות עסקיות חדשות.

3.  התנהלות עסקית ומקצועית של המגזר המשקי, כולל דאגה לפיזור סיכונים.

סמכויות ותחומי אחריות:

·       מנכ"ל הנהלות אחזקות (כלכלית), חקלאות, מכון שקדים: כינוס הישיבות, קביעת סדר היום, הכנת הדוחות ועוד.

·       גיבוש מדיניות עסקית וכספית כוללת של הקיבוץ, על פי מטרות ויעדים של הנהלות התאגידים.

·       הכנת תכניות שנתיות ורב-שנתיות ואישורן בהנהלות .

·       בחינת דרכים לפיתוח עסקי הקיבוץ.

·       חבר הנהלת תאגיד החשמל (ק.ג.חשמל).

·       מעקב, פיקוח ובקרה על הניהול השוטף של ענפי העסק השונים, ועל ביצוע ומימוש התכניות והתקציבים המאושרים על ידי הנהלות התאגידים.

·       טיפול בקבלת מימון לענפי העסק השונים (ביחד עם הגזבר).

·       טיפול בנושאי נדל"ן והשכרות.

·       טיפוח עתודה ניהולית והכשרת מנהלים קיימים למילוי תפקידי ניהול באיכות טובה יותר וברמה גבוהה יותר.

·       ייצוג המשק כלפי חוץ בכל התחום הכלכלי (עו"ד וכד'), ושמירה על אינטרסים של הקיבוץ מול גורמי חוץ.

חבר מתוקף תפקידו בגופים ובועדות הבאות:

ו.כספים, דירקטוריון בקרה, הנהלות של שותפויות הקיבוץ עם גורמים חיצוניים, נציג במפעלים האזוריים, מזכירות, הנהלות ענפי החקלאות, הנהלת יזמויות, ייצוג הקיבוץ בתאגידים עסקיים חיצוניים שונים.

כישורים נדרשים:

·       תואר ראשון לפחות- עדיפות בתחום הכלכלי.

·       ניסיון בניהול מערכת עסקית (קיבוצית- יתרון), בסדר גודל דומה.

·       יכולת ניהול וכושר מנהיגות.

·       אמינות וראיה מערכתית.

·       יוזמה אישית, אסרטיביות ויכולת ניהול מו"מ.

·       עמידה בלחצים.

·       יחסי אנוש טובים ותקשורת טובה.

·       הכרה והבנה טובה של דוחות כספיים, מאזנים, ויחסים פיננסיים.

·       הכרות עם מערכות בנקאיות, משרדי רשויות ממשלתי ונושא קרקעות.

כפיפות- למזכיר הקיבוץ

היקף משרה- מלא

כניסה לתפקיד- מיידית

אופן הבחירה- קלפי

רוב נדרש- 60%

אורך כהונה- 4 שנים

מרכז ו.רכב-

נעם רותם ביקש לסיים את תפקידו בריכוז הועדה. חברים המעוניינים להציג את מועמדותם מוזמנים לפנות אליי. להלן הגדרת תפקיד הועדה-

ייעוד: אחריות לניהול צי הרכב

סמכויות ותחומי אחריות:

1.    ריכוז ועדה, על כל המשתמע מכך- הכנת סדר יום, ניהול ישיבות (אחת לחודשיים לפחות), קבלת החלטות, פרסום פרוטוקולים לציבור

2.    דיון בבעיות עקרוניות ושוטפות.

3.    קביעת מדיניות בנושאי הזמנה ושימוש בצי הרכב ועדכונה מעת לעת.

4.    אכיפת נוהלי השימוש ברכב, על פי המדיניות שאושרה.

5.    אחריות על פעילות תקינה של סידור הרכב (מבנה, חומרה, תוכנה).

6.    טיפול בעבירות משמעת ובטיחות.

7.    מעקב אחר תוקף הרישיונות והביטוח של הרכבים בצי. מעקב אחר תקינות יומני הרכב והדלקנים.

8.    שמירה על תקינות הרכבים וניקיונם.

9.    הכנת תכנית חידוש צי הרכב לאישור הגופים המחליטים.

10.  כתובת לפניות הציבור בנושאי רכבי קהילה.

 

הרכב הועדה: רכז הועדה, סדרן הרכב, מנהל הקהילה, נציג המוסך, 3 נציג ציבור.

כפיפות: למנהל הקהילה.

קדנציה: 4 שנים

בחירה: אסיפה

חברים המעוניינים והרואים עצמם מתאימים לתפקידים השונים מוזמנים לפנות

לחדוה משאבי-אנוש 050-7496314

שבת שלום, חדוה

מופיע בעלון:
תגובות לדף