דרוש מרכז משק

בס"ד                                                                                                      סיון תשע"ח, 05-2018

לגבע דרוש/ה מרכז משק

ייעוד:  בנייה ושמירה על תשתית כלכלית איתנה על-מנת להבטיח את עתיד קבוצת גבע.

מטרות:

1.   פיתוח ומקסום רווחים של היחידות העסקיות הקיימות.

2.   פיתוח הזדמנויות עסקיות חדשות.

3.   התנהלות עסקית ומקצועית של המגזר המשקי, כולל דאגה לפיזור סיכונים.

 

סמכויות ותחומי אחריות:

  • מנכ"ל הנהלות אחזקות (כלכלית), חקלאות, מכון שקדים: כינוס הישיבות, קביעת סדר היום, הכנת הדוחות ועוד.
  • גיבוש מדיניות עסקית וכספית כוללת של הקיבוץ, על פי מטרות ויעדים של הנהלות התאגידים.
  • הכנת תכניות שנתיות ורב-שנתיות ואישורן בהנהלות .
  • בחינת דרכים לפיתוח עסקי הקיבוץ.
  • חבר הנהלת תאגיד החשמל (ק.ג.חשמל).
  • מעקב, פיקוח ובקרה על הניהול השוטף של ענפי העסק השונים, ועל ביצוע ומימוש התכניות והתקציבים המאושרים על ידי הנהלות התאגידים.
  • טיפול בקבלת מימון לענפי העסק השונים (ביחד עם הגזבר).
  • טיפול בנושאי נדל"ן והשכרות.
  • טיפוח עתודה ניהולית והכשרת מנהלים קיימים למילוי תפקידי ניהול באיכות טובה יותר וברמה גבוהה יותר.
  • ייצוג המשק כלפי חוץ בכל התחום הכלכלי (עו"ד וכד'), ושמירה על אינטרסים של הקיבוץ מול גורמי חוץ.

 

חבר מתוקף תפקידו בגופים ובועדות הבאות:

ו.כספים, דירקטוריון בקרה, הנהלות של שותפויות הקיבוץ עם גורמים חיצוניים, נציג במפעלים האזוריים, מזכירות, הנהלות ענפי החקלאות, הנהלת יזמויות, ייצוג הקיבוץ בתאגידים עסקיים חיצוניים שונים.

כישורים נדרשים:

תואר ראשון לפחות- עדיפות בתחום הכלכלי.

ניסיון בניהול מערכת עסקית (קיבוצית- יתרון), בסדר גודל דומה.

יכולת ניהול וכושר מנהיגות.

אמינות וראיה מערכתית.

יוזמה אישית, אסרטיביות ויכולת ניהול מו"מ.

עמידה בלחצים.

יחסי אנוש טובים ותקשורת טובה.

הכרה והבנה טובה של דוחות כספיים, מאזנים, ויחסים פיננסיים.

הכרות עם מערכות בנקאיות, משרדי רשויות ממשלתי ונושא קרקעות.

 

כפיפות- למזכיר הקיבוץ

היקף משרה- מלא

כניסה לתפקיד- מיידית

אופן הבחירה- קלפי

רוב נדרש- 60%

אורך כהונה- 4 שנים

 

לפרטים נוספים ולשליחת קורות חיים ניתן לפנות לחדוה במשאבי-אנוש, 050-7496314, masha@kvgeva.co.il

 

תגובות לדף