ביקורת פנים בגבע

דיווח בנושא מערכת  ביקורת פנים בגבע 2018

בגבע ועדת ביקורת שנבחרה וחבריה :דוד ברעם, אורלי ברזק, יותם אורן, עליזה ידין , דבורה פלג וצקי מרכז הועדה

מבקר פנים : יפתח אלון מקיבוץ עין שמר

בחודשי ראשית שנת 2018 עסק המבקר ב " סקר סיכונים " – סקר סיכונים הינו תהליך של לימוד גבע , מוסדותיה , תקנוניה , דוחות כספיים וענפים שונים .

המבקר הסתמך על חומר כתוב שהוגש לו וכן ראיין ממלאי תפקידים שונים בגבע.

סקר סיכונים המהווה תוצר של תהליך לימוד הוגש למזכירות ואינו מהווה פעולת ביקורת אלא הצפת נושאים שיש בהם סיכון ודירוגם לפי רמות סיכון .

המבקר יבצע בגבע 3 ביקורות כל שנה שבסיום כל ביקורת יוגשו לממלאי התפקידים דו"ח טיוטא , דו"ח זה יתוקן / יעודכן בתאום עם ממלאי התפקיד הרלוונטי ומתוכו יגזרו פעולות לתיקון ושיפור שנדרשות לביצוע .

הדו"ח והפעולות יוגשו לאסיפה , וכן לאחר תקופה בביקורת חוזרת יבדקו נושאים שעלו בדוחות קודמים .

לועדת הביקורת הוקצה תקציב לעבודת המבקר ותקציב זה מאפשר 3 ביקורות כל שנה.

נושאי הביקורת ותזמונם בשנים 2018-2020

שנת 2018 : מערכת כספים והנהלת חשבונות , מכון קלפ"ץ , מערכת הבריאות

שנת 2019 : פעילות הנהלות הקיבוץ , פעילות המוסך , משאבי אנוש ושכר

שנת 2020 : פנסיה וביטחון סוציאלי , פעילות ענף הצאן , מערכת החינוך

חברים המבקשים לפנות בכל נושא הביקורת מוזמנים לפנות בכתב אלי ויענו.

צקי גפן

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף