נקיון כלי הרכב בגבע - יורם אלוני

לחברים ולציבור המשתמשים בצי רכב שלום רב,

מזה כשלושה שבועות לא מתקיימת שטיפת מכוניות, כתוצאה מהפסקת עבודתו של הקבלן שביצע את ניקיון הרכבים בארבעת השנים האחרונות.

התוצאות נראות בשטחי ובגדול!

כסדרן רכב וכאחראי, ראיתי בנושא ניקיון הרכבים חלק מחובתי וכך פעלתי מתוך הכרה שמדובר ברכושנו- רכוש הקבוצה שיש לשמרו.

מודה שאינני זוכר לאורך השנים שאני מתפקד כסדרן ,מצב כפי שהוא היום בכל הקשור לניקיון הרכבים.

לפיכך, אנו נדרשים לשיתוף פעולה וליתר תשומת לב בהשאירנו ברכבים שאריות מזון, אריזות וכו' שאמורים להיזרק לאשפה.

זו אינה פחיתות כבוד לאסוף את מגוון השאריות בגמר הנסיעה ולהובילם אחר כבוד לפח הקרוב.

כציבור המכיר בכך שהרכבים הם רכוש הקהילה, התנהלות מתחשבת הכרחית ככלל ובתקופה זו בפרט. ברצוני להזכיר לכולנו כי לא מעט כסף מושקע בניקיון המכוניות.

נושא הניקיון הועבר לטיפול משרד מש"א ולהם הפתרונות.

אני מכוון את דברי לציבור המשתמשים ומצפה לשיתוף פעולה.

אני מקווה שימצא פתרון בהקדם, עד אז ניקח נשימה עמוקה ונמתין לתוצאות חיוביות.

בברכה ותודה מראש,

יורם אלוני


מופיע בעלון:
תגובות לדף