משולי הדברים לעיקר

ההצבעה האחרונה

הימים האחרונים עוברים על רבים מחברי גבע בתחושות קשות. יש לשער שהם לא יזכרו כימים טובים  ב "ספר תולדות גבע ". התלבטתי אם לכתוב והחלטתי שלפעמים אדם חייב להביע עמדה ולא לעמוד מהצד ולשתוק.

עלינו להעלות לשיח הציבורי את האירועים הקשורים להצבעה על תפקיד מרכז המשק ולנסות לעשות תיקון. אינני מתכוונת לנוהל עצמו של הכרעה בקלפי. ברור ומובן שמותר להביע התנגדות. אין לצפות לתמיכה של מאה אחוזים  - על כך אין עוררין.

אבל – וכאן בא אבל גדול – אירועי השבועיים החולפים שקדמו להצבעה מצביעים על איבוד דרך ורגש החברות וזה הסיפור.

איומים והפחדה אינם חופש ביטוי.

פגיעות אישיות ודיבור אלים אינם עשיית "צדק" 

האווירה בה התנהלה ההצבעה פגעה באווירת ההוגנות,  היושר והכבוד לא רק במועמד  אלא בכולנו. לכן יש לראות בה הצבעה לא תקינה ולא פחות חשוב – לא לאפשר דרך התנהלות כזו,  לא לתת לגיטימציה ל " ויכוחים" בסגנון פוגעני ולדחותם מכל וכל

דליה זבולון


****************************************************

מ"שולי הדברים" לעיקר...

כאשר ההחלטה או האדם שאני תומך בו , לא מקבל רוב בקלפי - קל להציג את התוצאות ואת הבוחרים בה כמביעים התנגדות לא עניינית וכאנרכיסטים. לראות את הבעיה בבוחרים במקום בהצעה המוצעת או האדם המוצע לבחירה הם שגויים. מן הראוי וכדי להשתפר, מציע ההצעה או המועמד צריכים לקחת אחריות אישית על התוצאות ולבדוק מה לא עבד פה, מה היה לא נכון בתוכנית, במעשיהם. זו הזדמנות לראות בתוצאות, מראה משקפת שיכולה לעזור בעשיית בדק בית. 

כמו כן ציור קו בין המחנה שבוחר לטובת גבע לבין מחנה שלא רוצה בטובתה, הוא אבסורדי ומסוכן. למי יש מונופול לקבוע מה זו טובת גבע ? מי שלא מסכים עם דעותיי משתייך למחנה שלא רוצה בטובת גבע? כל אחד מהחברים שבא לקלפי, גם זה שמצביע בעד וגם זה שמצביע נגד מעביר טרם בחירה שלל גורמים המביאים לבחירתו. ביניהם, האם ההצעה או המועמד יתרמו לטובתו האישית, לאג'נדה של התנהלות גבע הרצויה לו.  בנוסף, ההתנסות האישית שהייתה לבוחר עם המועמד, כיצד נהג בענייניו גם הוא גורם משפיע. מלבד זה יש לכל אחד את זווית הראיה שלו על איך צריך ואיך נכון לפעול, דהיינו לא רק התוצאה אלא גם הדרך משמעותית לאנשים...ועוד..

לכן, יש להיזהר מאוד, במיוחד מי שטובתה של גבע כחברה חשובה לו מלעשות

  דלגיטימציה לחלק מחברי הקבוצה ולשסות חלק מהחברה בחלק אחר בחברה. כמו כן יש לכבד את החלטות הקלפי, הם המסד של קיומנו. קיום ושמירה על החלטות הקלפי מאפשרים לנו לחיות לא באנרכיה. שמירה על כל אלה תהיה להם משמעות רבה יותר על חיינו בגבעה, מבחירה של איש זה או אחר, או קבלת הצעה זו או אחרת.

רחלי וייס

מופיע בעלון:
תגובות לדף