מרשות הבינוי- חניות

חניות

  מאי, 2018

 

נושא החניות והבטיחות בכבישים מעסיק אותנו זמן רב. תנועת הרכבים בכבישים הפנימיים של גבע מסכנת חיי אדם. הציבור הרחב ובכלל זה הילדים, המבוגרים , רוכבי האופניים ורכובי הקלנועיות חשופים יומיום ל"כמעט" תאונות ולעיתים אף להתנגשויות של ממש.

הרשות דנה בנושא זה מספר פעמים והציגה בפני המזכירות והאסיפה חלופות להסדרת חניות (השנה בתקציב של 60,000 ₪).

בקלפי ב-23.3.2018  עברה החלופה של הסדרת חניות מדרום לבית גוריון והארכיון.

*חלופה זו תומכת בגישה שאין ליצור חניות בתוך אזורי מגורים צפופים ויש לבנות חניות על כביש המעטפת.

אנו רוצים לידע את הציבור בכמה מהלכים שייעשו בקרוב:

*בניית חניות מדרום לבית גוריון כהחלטת ההצבעה בקלפי.

*מניעת חניות ע"י שילוט, אבנים, אדניות, עיגולי בטון-מקובעים שאין אפשרות להזיזם.

*הצבת תמרורים - דרך משולבת/אין חניה/מעבר חציה/ ילדים בדרך/ קלנועיות/ רוכבי אופניים.

*סימון מעברי חציה.

*מהמורות (במפרים ) לאורך הכבישים.

*גדר מדורגת מברזל להאטת היציאה מהמדרכות לכביש.

*שיפוץ והרחבת המדרכה ממערב לגן אורנים.

*הפיכת הכבישים הפנימיים לכבישים חד סיטרים. הכביש היורד ממש"א מערבה והכביש מצפון לשיכון ותיקים.

*גיזום שיחים כך שלא יפריעו לשדה הראיה.

* סגירת החניה ממערב לגן אורנים (חניה קיימת+ שטח הקדריה)  ודיון על השימוש בשטח זה, בהמשך.

אנו מבקשים בכל לשון של בקשה לא להחנות בחניות הפנימיות של גבע ולא בצדי הכבישים והדשאים.

אנו רוצים לאכוף זאת על ידי בקשות אישיות, הידברות היענות וללא אכיפה אגרסיבית.

אנו קוראים לכל החברים, התושבים, הורי הגנים החברה הצעירים לעזור לנו למגר תופעה זו של חניות בתוך שטחי המגורים.    אנא, נהגו בזהירות ושמרו עלינו!

בברכה, בשם רשות הבינוי כרמלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף