משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

אפשר אחרת

טורבינות :

אסיפה בה השתתפו כ – 40 חברים  ראתה כי אפשר אחרת.  

שיח מתורבת ומכבד, על אף מחלוקות מסוימות, בין עורכי הדין המוזמנים הדגים שאפשר אחרת.

האסיפה אשרה את ההצעה הבאה:

קבוצת גבע תעביר ההסכם לעו"ד קנולר לקבלת חוות דעת משפטית נוספת.

חוות הדעת תתייחס גם לשאלות שהציג צוות הטורבינות ואם תהיינה שאלות נוספות מן הציבור ירוכזו בידי אורי ברזק להעברתן לעו"ד קנולר.

חוות הדעת תועבר להנהלת גבע ולידי אורי ברזק כנציג קבוצת הטורבינות (ותוצג בתיאום לציבור ) 

המימון כולו על חשבון קבוצת גבע.

נדמה לי שמותר לצפות עכשיו לפסק זמן בלי שנושא זה יעסיק את דף הגבעה.

צעירים :  דיון צופה פני עתיד .

המזכירות נפגשה עם נציגי קבוצת צעירים אשר הביעה דאגה ביחס ליכולתה של גבע לתת פתרונות דיור מתאימים . נשמעו מספר הערות והצעות באשר למצוקה  - אף הוזכר כי תכנית 2009 טרם הושלמה. ולבסוף סוכם על שני נושאים :

האחד פגישת צעירים עם אילן מאייר  - נניח תחת הכותרת בינוי נוכח העתיד ( אם להיות זהיר ורגיש לשימוש במילה שינוי) .

השני – הקמת צוות של רשות הבינוי  + נציגי קבוצת הצעירים לבחון חלופות אחרות לפתרון/הקלת המצוקה. צוות זה לכשיסיים עבודתו אמור להניח הצעה ( ככל שתתגבש כזו ) על שולחן המזכירות.

הגם שאולי לא נפתרה לפי שעה אף בעיה -  ראינו שוב דיון בתרבות שיח אחרת.

קלפי :

אלי מזרחי נבחר ברוב של מעל 0 % . רענן הגיע ל 56.8%  מכלל המצביעים וחסרו לו 3.2%. אלה העובדות המספריות.

מאחורי הקלעים ולפניהם, לא היה זה אירוע פשוט,  לא משום התוצאה, אלא משום מה שהתלווה לה.

וכאשר רואים את ההתנהלות בשני הנושאים למעלה  -  כדאי לזכור שאפשר לנהל ויכוחים ומחלוקות בדרך אחרת .

שבת של הרהורים על מסלולי החיים ,  שבת של עצירה לרגע ומחשבה על השיח הציבורי  ,לא רק תוכנו  - גם צורתו.      

שבת שלום, יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף