לקראת הבחירות- יואל פרנס ; צלילה לקס

בחירה והשלכותיה

בשנים האחרונות התגבשה בגבע קבוצת ניהולית בעלת יכולת, שיש לפעולותיה תוצאות מרשימות בשטח. הקבוצה הרחבה כוללת את מנהלי הענפים , רכזי המגזרים ומנהלי ענפי השרות (על כל צוותיהם)

בראש המערכת עומדים אלו שתפקידם לתכלל את כלל תוצאות העבודה בשטח וליזום הרחבת והעמקת פעולות אלו במטרה לקדם, לפתח ולבסס את איתנותה של קבוצת גבע הן בהיבטים החברתיים והן בהיבטים הכלכליים ולהבטיח את עתידה כקהילה משגשגת.

מובילים את המערך הניהולי : המזכיר – יאיר, מרכז המשק- רענן, הגזבר – אלי

והיו"ר הכלכלי – יהודה בכר.

יאיר ויהודה ממשיכים את תקופת כהונתם. רענן ואלי סיימו תקופת כהונה ומוצעים לתקופת כהונה נוספת ע"י ההנהלה הכלכלית והמזכירות.

גופים ציבוריים אלו פועלים במשותף עם רענן ואלי, מכירים את עבודתם מקרוב ומודעים לצורך ביישום הידע והניסיון שצברו רענן ואלי בתקופת הכהונה.

רענן ואלי הם אנשי מקצוע בעלי יכולת והבנה של התחום הכלכלי/כספי  הם מכירים את גבע על כל היבטיה, החברתיים והכלכליים וטובתה עומדת לנגד עיניהם בכל פעולותיהם, בשוטף , בהצגת יוזמות שונות ובביסוס תהליכים ארוכי טווח.

 התוצאות הכלכליות של השנתיים האחרונות מעידות על העבודה המקצועית הנעשית בשטח ועל ההחלטות המושכלות והזהירות של ההנהלות.

לא בכל תחום במגזר העסקי השגנו את היעדים שהצבנו, אך מתקיימים הליכי שינוי ופיתוח (בקרה) שמקדמים אותנו .

צריך להמשיך לתמוך ולחזק את הקבוצה הניהולית שאת שמות חבריה ציינתי ולבחור מחדש ברענן ואלי, זהו אינטרס של כל אחד מאיתנו, חברי גבע.

 אי בחירה באחד או בשני המועמדים, יגרום לנו נזק ישיר ועקיף והפסד של אנשים בעלי ידע, יכולת, ניסיון וקשרי עבודה עם גופי חוץ, שנצברו במשך שנות כהונתם.

"בשולי הדברים"

בשנים האחרונות התפתחה אצלנו תופעה של התנגדות למימסד ,להצעות והחלטות של ההנהלות, כאילו היו הן גוף זר, חיצוני, שהצעותיו אינן חלות על החברים בהן.

אין מדובר בהתנגדות עניינית, מנומקת, הנשענת על עובדות בשטח, כזו שעשויה להיות בכל גוף דמוקרטי.

מדובר בהתנגדות שמאפייניה הם: הפצת שמועות פוגעניות לגבי בעלי תפקידים, שקרים ואמירות בוטות המופצות על המדרכות ובין שולחנות חדר האוכל ואף נאמרות בפומבי, דברי הסתה של חברי הקיבוץ כנגד בעלי תפקידים, מתוך ידיעה שחברים רבים אינם מתמצאים בנושאים וניתן להשפיע עליהם בדרך זו.

זוהי רוח רעה המביאה להתפוררות חברתית. רוח המבטאת אצל אלו הלוקים בה, רצון ליצירת הנהלה חלשה ואנרכיה ניהולית, מצב שיאפשר להם לעשות כרצונם.

 כל אחד מאיתנו יכול לעמוד כנגד רוח רעה זו ומפיציה ולא להיסחף.

יש לדחות אותה לשולי הדברים ולא להפוך אותה לעיקריהם ולתמוך בבעלי התפקידים, שנבחרו על ידינו לפעול למען כולנו.

צלילה לקס

***********

שלום חברים.

ברצוני להוסיף על דברים שאמרו ונכתבו על ידי ממלאי תפקידים במהלך השבועות האחרונים.

ברור לי שדבריי הן סובייקטיביים- ובכל זאת יש בי צורך ורצון להביא אותם לדפוס.

כחבר במספר וועדות במהלך השנים ראיתי ושמעתי את התנהלותו של רענן כמעט בכל נושא והעבודה שלו ומולו עם שאר ממלאי התפקידים.

נראה לי שצוות זה עובד בהרמוניה כלכלית וחברתית כראוי.

במהלך החודש האחרון התקיים דיון בהנהלה הכלכלית לגבי כהונה נוספת לרענן (גם אני וגם רענן לא נכחנו בדיון זה). אך נמסר שהוכרע פה אחד להמליץ למזכירות להאריך את כהונתו ב-4 שנים.

כשבוע לאחר מכן הנושא הובא למזכירות, ומלבד אדם אחד שנמנע, כולם תמכו במהלך.

כלומר- כ-20 אנשים מהם בעלי תפקידים ונציגי ציבור שכולם נבחרו על ידינו בקלפי תמכו והמליצו להעביר את הנושא לאסיפה.

על ההתרחשות באסיפה אני מעדיף לא להתייחס.

לשמחתי יצאתי לפני ההתפרעות ודברי השטנה.

אין ברצוני להתייחס לקבוצת אנשים שבמהלך השנים האחרונות מנסים לגרום לאנרכיה, ולשמחתי ללא הצלחה.

חברים, אני מציע ומבקש מכל חבר לנצל את זכותו הדמוקרטית בין אם תומך או לא, ולהשתתף בהצבעה.

לגבי אלה שלהם התנגדות עניינית, זו יותר מזכותם כל עוד שההתנגדות היא לגופו של עניין.

אותם חברים מאוכזבים מאי יכולת המשק הכלכלי-חברתי לתת מענה לרצונם, אני בהחלט יכול להבין את אכזבתם אך ידוע לי שהם לא נשכחו.

זוהי מדיניות שקולה ומכוונת על ידי אותם 20 אנשים שכולנו בחרנו בהם.

זו בשום אופן לא עבודה של בן אדם אחד.

ברור לכולנו שתוך שנה-שנתיים נכריע כולנו לאן פנינו.. וברור שגורלנו משותף, כולנו רוצים להמשיך לחיות פה על הגבעה יחד!!

ברצוני להציע ולבקש שנאמץ את ההצעה של שתי הוועדות שהמליצו כמעט פה אחד

לקדנציה נוספת לרענן.

שבת שלום, יואל

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף