סיכום פעילות בגבע

סיכום פעילות בגבע- עסקי וקהילה 2009 2014 .

עסקי –

1-                 מכון חדש לקילוף ופיצוח שקדים – מקור הכנסה גדול נוסף.

2-                 "בקרה" – ציוד חדש לייצור חלקים , 43 מכוניות חדשות , קומת משרדים

לניהול , ורכישת חברה לציוד נוסף.

3-                 לול – הפיכת 2 סככות ללולים מבוקרים.

4-                 דיר – בניית "בית תינוקות" לטלאים ומערכות אזעקה.

5-                 רפת – בניית סככות חדשות י"א וי"ב , ומערכת חליבה חדשה וממוחשבת.

6-                 שקדים – מערך נוסף לניעור שקדים , ומערכות השקייה ודישון.

7-                 גד"ש – שיפור מערכות השקייה וסינון בשטחי זרעין, אבו כארם, "קומי",כרם ד' ,אגסים והצערת צי הטרקטורים והטנדרים .

8 מערכת ביוב לרפת ולמכון השקדים , ושיפוץ בריכות החימצון כולל גדר.

9 תאילנדים – בניית מבנים חדשים למגורי העובדים בגבע.

10 – מוסך – שידרוג המבנה המרכזי .

11 -  השגת היתרים למבנים חדשים ,לגיטימציה למבנים קיימים, הוון שטחים, הסכמים חדשים עם שוכרים ומסירת שטח לנתיבי ישראל.  

12 - הקמת חברת חשמל של גבע – "מחלק היסטורי".

13- תיאגוד המשק והקהילה.

14– שיפוץ מבני המזכירות ובית א ' למשרדים וארכיון.

קהילה-

1-     בניית 18 יחידות חדשות בהדרים .

2-     18 דירות משומשות התפנו לקליטה ולמשפחות צעירות.

3-     שיפוץ 10 דירות משומשות ב"יפה נוף" "תמר" וב"מאירי"

4-     התאמת 2 דירות לנכים.

5-     התאמה 2 דירות – דיור מוגן -  ב"מאירי" .

6-     בית סביון – שיפוץ הצד המזרחי הישן .

7-     תשתית מים חדשה והכנסת שעוני מדידה לדירות החברים והקהילה.

8-     תשתית תקשורת עם סיב אופטי לבתי החברים, ולמועדון לחבר.

9-     לוח חשמל מרכזי חדש ושיפוץ המבנה.

10- החלפת גג דרומי בחדר אוכל.

11 – שיפוץ בריכת שחיה והחלפת צנרת מים למלוי.

12-  בניית חלקה חדשה לבית קברות.

13 - הצערת צי הרכב לשימוש החברים.

14 – שיפוץ הספריה.

15 – שיפוץ מחלבה , ומקררים בחדר האוכל.

16- החלפת מרכזיית טלפונים חדשה.  


מופיע בעלון:
תגובות לדף