משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר


התמחור עד כאן ומכאן.

הסתיים שלב המפגשים בין המתמחר מויש לחברים וחברות רבים.

נתונים מסכמים ראשונים :

·    בוצעו פגישות עם  186 חברים -מתוכם 66 פנסיונרים ( כמעט 50 איש מעבר להערכה המקורית ) .

·  72 חברים בבקרה- מתוכם 22 פנסיונרים.

·  1/3 מקרב הפנסיונרים העובדים בגבע- עובדי בקרה .

לפחות לפי המשובים שמגיעים אלינו  -  השיחות התנהלו ברוגע ובהקשבה ובאווירה טובה.

כעת מתקיימים מפגשים נוספים עם בעלי תפקידים ומנהלי ענפים להשלמת המידע לקראת השלב השני של מסירת התמחור.

עלו שאלות מצד פנסיונרים רבים לגבי חלופות שונות החל מעבודה במשרה נדרשת, דרך פעילות ותעסוקה חלקית וסיים בעיסוקים שעניינם התנדבות בקהילה.

כל אלה מצריכים לתת תשובות שמצאנו לנכון להציגן במפגש עם הציבור שבפנסיה וגם חברים המתקרבים לפנסיה ומתחילים לשקול מה הלאה.

לצורך כך מתוכנן מפגש פנסיונרים וקדם פנסיונרים עם מויש ליום חמישי 17.5.2018 . כאשר יסוכמו פרטים סופיים נעדכן שוב  וכמובן במודעה מאירת עניים על הלוח. .

במחצית הראשונה של יוני, לאחר בדיקת התמחור המוצע וקליטתו במערכת (לצורך שימוש עתידי בתמחור לכל חבר וחברה ומשפחה),  יתחיל השלב השני של מסירת התמחור לחברים, גם כן בפגישה אישית . יחד עם שלב זה יפורטו גם אפשרויות ערעור וכל מידע נוסף שיידרש.   

ככל שיש שאלות אפשר לפנות גם כעת לרינת , כרמלה או אלי .

תודה לרינת וכרמלה על ניהול מדויק ואמפתי של זימון החברים ולמויש על מאור פנים וקשב .

יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף