לחברי גבע - יהודה בכר

חברי גבע

בשנה זו אנו עומדים לדון בהארכת קדנציה לרענן כרכז משק, ולקראת סוף השנה גם בבחירת מנהל בקרה לקדנציה הבאה. בהצבעה על הארכת הקדנציה ליוסי כץ כיו"ר בקרה, יוסי לא עבר לצערי. אני מבקש לפרט במכתבי זה אליכם, מדוע להערכתי נוכח נסיבות אלו של אפשרות חילופי מספר תפקידים מרכזיים בשנה אחת , החשיבות הקריטית לניהול עצמי, אך בעיקר נוכח תיפקדו המוצלח של רענן כרכז משק, חשוב מאוד לבחור את רענן לקדנציה נוספת.

רענן מסיים 4 שנים בתפקיד,כפי שאמרתי גם בדיון על קדנציה של מנכ"ל בקרה,4 שנים בתפקיד מרכז משק בעת הזו, זו תקופה קצרה מאוד לתפקיד כל כך קריטי,ועם רמת מורכבות שלפני עשרים שנה לא היתה קיימת.

מרכז משק עוסק במגוון רחב של נושאים ונדרשת תקופת לימוד והיכרות לא קטנה כדי להתמקצע ולהבין את המטלות העסקיות הסטטוטוריות והרגולטיביות הכה מורכבות. אני לא מכיר מצבים שבתנאים אלה קיבוצים מוותרים על קדנציה שניה למרכז משק שמתפקד טוב.

מטבע התפקיד,מי שיוזם, דוחף ומנסה לקדם נושאים שונים שיביאו להגדלת מקורות המשק,עלול להיתקל עם חברים מסוימים,ואף עלול לטעות במהלכים לא מוצלחים. זו מהות התפקיד,ומי שאיננו כזה, אולי חוצה את הקדנציה ללא עימותים, אך לבטח לא מצליח ליצור הזדמנויות ולקדם את צמיחת המשק.

יש תרבויות ותאגידים שמקדשים כישלונות כחלק חיוני מהיכולת להצליח.

רענן על פי שיפוטי הצליח בהרבה דברים שכבר נעשו ועשוי להצליח במספר דברים שנמצאים בקנה. כן, ההצלחה לא מובטחת,אך ייזמות וחוש עסקי הם תנאי לכך. רענן הוא כזה.

 במהלך ה4 שנים שחלפו ,חלה התקדמות רבה ובחלק מהמקומות גם דרמטית. אנסה לפרט מקצת מהפעולות שנעשו ושרענן היה חלק מוביל בהתרחשותן:

-הרחבת יכולות מכון הפיצוח, הגדלת והגוונת הלקוחות והגעה להיקפי שיא בשנתיים האחרונות,עם תכניות להגדלה הן בהיקפים והן ברווחים.

-בניית תכנית וקידום פעילות מיון ואריזה במכון הפיצוח. מהלך מורכב שרענן מתמחה בו ושעשוי להגדיל את היקפי הפעילות באופן משמעותי. רענן מכיר את פרטי פעילות השקדים בארץ, מחובר, מחוייב ובעל יכולת לקדם הרחבת פעילות זו ברמת סיכויי הצלחה גבוהים יחסית.

-דחיפה וקידום ענף הרפת והצאן. רכישת מכסות,תמיכה בלתי מסויגת בצוותים וייצובם של ענפים אלו ברמת פעילות ורווחיות ללא תקדים , והיד עוד נטויה.

-תמיכה בצוותי המטעים והגד"ש תוך ניסיון להשיא את התרומה ממכסות הקרקע והמים. יש מתיחות ולא תמיד הצליחו ניסיונות הגישור בין הצוותים .

שדואגים בכנות לצמיחה והתפתחות הענפים,אך העובדות מראות כי בשנתיים האחרונות, חל שיפור גדול בענף השקדים וגם הגד"ש למרות מגבלות המיים שומרים על רווחיות יפה.

העברת הלול לעבודה באינטגרצית עוף טוב,עובדה שהקטינה סיכון ויצרה בטחון ברמת רווחיות, אמנם לא גדולה אך יציבה.

- בסכ"ה ענפי החקלאות הגיעו לתוצאות שיא בשנתיים האחרונות,בעיקר ברמת הרווחיות. אני זוכר את הספקנות שהייתה ברקע התכניות בשנתיים האחרונות,ואני שמח להיווכח כי הצוותים הרימו את הכפפה האתגרית והצליחו להגיע להישגים כה יפים. הרוב בזכותם אך גם לרענן תרומה לא קטנה בהישגים אלו.

- הקמת תאגיד החשמל והוזלת מחיר החשמל בכ 6%. הקמת שני מיזמי חשמל סולרי שיביאו לקיבוץ לאחר החזר ההשקעה תרומה של כ800 אש"ח בשנה.ייזום וקידום מיזם סולרי נוסף בבריכות הדגים שיביא הכנסה נוספת של מאות אלפי ₪ בשנה.

- הסדרת השימושים החורגים מול המנהל,וסגירת המכלול של נושא הקרקעות וההשכרות העסקיות בצורה מהירה ומוצלחת באופן חריג לקיבוצים אחרים,דבר לא טריוויאלי נוכח המורכבות הרבה

- מעורבות בצוות המטפל בחלופת האגודה,ואחריות על קשרי החוץ הנדרשים למהלך זה.זהו מהלך מקצועי מורכב ומסובך מאוד,עם משמעויות כלכליות מרחיקות לכת. רענן הוא גורם המפתח מצד הקיבוץ שמטפל ומבצע החלטות קיבוץ בקידום והשלמת מהלך זה.

הסדרת מרכז המזון לבעלי חיים,ושינוי הסדרי העבודה באופן שיביא הכנסה נוספת של כ 300 אש"ח בשנה.

מטפל במקצועיות במשבר סביב נושא החנות בתל אביב. נושא מורכב,ועם מקדמי סיכון לא קטנים.

-מעורבות עם הנהלת הקהילה ביישום מהלכי חיסכון בחשמל ומיים.

-תמיכה עמוקה במנהל הקהילה

מילוי תוכן במבנה התאגידי של אחזקות גבע,ויצירת כלי ניהול ובקרה שמאפשרים התנהלות טובה ושקופה

-מעורבות גדולה והובלה בבניית כלי דיווח ובקרה תמחירים,ברמת שקיפות ונגישות גבוהים, הן למנהלי הקיבוץ והן למרכזי הענפים.

- אחריות רבה יחד על אלי וההנהלה הכספית,לבניית אסטרטגיה פיננסית שאפשרה שיפור דרמטי בחוסן ובמבנה הון של הקיבוץ. הקטנת חוב נטו במהלך 5 שנים של מעל 30 מליון ₪.

ביטול ערבויות בקיבוץ והסדרת היחסים וההסכמים מול הבנקים.

בטוח לא כללתי את כל הנושאים שרענן היה מעורב בהם, ולבטח שרענן איננו לבד, וההצלחה עוברת דרך אנשים רבים שעובדים בענפי המשק. מעורבות מנהלי הענפים ובעלי תפקיד בהצלחה היא חשובה,אך "רוח המפקד" חשובה לא פחות. אני חושב שרענן נותן את הרוח הגבית הנכונה.

רענן על פי מיטב ידיעתי,מאוד מחויב,מאוד אכפתניק ולוקח במלוא מובן המילה את הדברים ללב. כפי שאמרתי אין אדם חף מטעויות ולרוב עדיף לשפוט אדם לא רק לפי הצלחותיו(ויש רבות כאלה)אלא גם על פי כוונותיו.

אי בחירת רענן לקדנציה נוספת תהיה מהלך שגוי. גבע עלולה במהלך של שנה להשאר ללא בעלי תפקיד מרכזיים שהם חברי קיבוץ. אי יישום חבר קיבוץ בתפקיד זה,יגרור גם הוצאה כספית גבוהה של כ 400 אש"ח בשנה.זה  לא נכון מבחינת הפרספקטיבה של יכולת לשלוט ולנהל עצמאית את מה שיש על הגבעה וסביבה. גם מהלך לא קוהרנטי עם העובדות, כי רענן הוא לא כישלון. בכל פרספקטיבה אפשרית הוא ההיפך מכך. אי בחירתו ברוב הדרוש,עלולה להתפרש כהבעת חוסר אמון שלא על בסיס רציונאלי,וחמור מכך, פגיעה במי שמשקיע את הנשמה בקידום הקיבוץ ומצליח. תחשבו על בעלי תפקיד אחרים. האם ירצו להגיע ולתרום למקום שלא יודע  להכיל אי הסכמות ולפרגן למי ששוכב על הגדר, גם אם איננו חף מטעויות.

אני חושב שבחירה ברענן לקדנציה שנייה היא המהלך ההכרחי והנכון הן מהבחינה המקצועית כלכלית והן מהבחינה החברית והאישית.

בברכה יהודה בכר

שניים, שניים...

שני בני אדם מכהנים בתפקידים חשובים בגבע. שניהם סיימו את כהונתם ומסכימים\מעונינים להבחר לכהונה נוספת. שניהם ממלאים את תפקידם בצורה טובה. מכאן בואו נבחר בהם שוב.

אלי מזרחי, בארבע השנים שהוא בתפקיד, יצר מערכת כספית ממוקדת ותכליתית מאד והוא עצמו ממוקד ותכליתי ולא תמיד מסביר פנים. אבל זה הוא וכך הוא רואה את תפקידו, ובין הבעד והנגד, הבעד שלו גדול גדול.

רענן פרנס, רכז משק, במשרה מלאה באופן מלא לגמרי. מיטיב להבין את העיסוקים המוטלים עליו ויודע לכוון אותם בתבונה. בתוקף תפקידו נקלע לעיתים לעימותים בין גופים שונים בתוך המשק ואז הופך לשופט הטוב או לשופט הרע. אבל בסך הכל – מועמד רצוי מאד לתפקיד אותו הוא ממלא.

לסיכום – פשוט, בואו נבחר בהם שוב לתפקידים שלהם.  

מוקי

מופיע בעלון:
תגובות לדף