טורבינות - יאיר ורענן

טורבינות.

  בתאי הדואר פורסם מנשר מקבוצת דון-קיחוטה.

במקום להתייחס לכל פרט ופרט ולאמירות שונות שאת רובן אנו דוחים, נסתפק בכמה דוגמאות :

1.     נכתב - הנהלת גבע דחתה את כל מאמצינו.

במציאות – נפגשנו עם נציגי צוות הטורבינות וחברים נוספים שהצטרפו , לבקשת צוות הטורבינות לבחון שיתוף פעולה.

שאלנו – שיתוף פעולה על מה בדיוק – נענינו : להפלת מיזם הטורבינות.

ענינו בשלילה – מפני שפעולה כזו משמעותה השתתפותנו במהלך להפרת חוזה וסיכון לתביעה כנגד הקיבוץ.

2.     שאלנו-  נניח שבהפרת הסכם תצליחו למנוע את פרויקט הטורבינות של גבע  אבל נשאר עם הטורבינות של עין-חרוד וכפר יחזקאל  ומה אז.

תשובה -  לפחות מצפוננו יהיה נקי.

שאלנו – ובאיזה מחיר .

תשובה  - גם אם יעלה 6 מליון ₪.

3.     נשאלנו מה החשיפה והסיכונים. מסרנו את הטווח וההערכות שנמסרו לנו.

ובדף אנו קוראים – איימו עלינו בשורת איומים.

4.     נשאל המזכיר  - מה אם הקלפי יחליט להפר הסכם ?

ענה המזכיר -  פירושו שהקלפי מחייב את המזכיר ובעלי התפקידים הכלכליים בגבע להפר הסכם ולשאת באחריות לכך, כל זאת ללא שבוררו המשמעויות והסיכונים של הפרת החוזה.

ואז על המזכיר ובעלי תפקידים כלכליים בגבע להחליט ואני ( וקרוב לוודאי שבעלי תפקידים נוספים)  אחזיר את המנדט לציבור.

המבקש להוביל אג'נדה זו – בבקשה ייטול על עצמו האחריות.

בברכה – יאיר ורענן.

מופיע בעלון:
תגובות לדף