משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

אחרי אסיפה ולקראת קלפי.

האסיפה התכנסה הפעם ברוב עם .  כ – 30 חברים הגיעו לדיון .

מבקשי מקלט.

ענת לוין הציגה הנושא בהרחבה וחברים רבים השתתפו בדיון .  

האסיפה אשרה  פה אחד המלצת המזכירות  ל"אירוח" עד שני מבקשי מקלט בכפוף לחתימה על הסכם מתאים הכולל תנאים שונים ( האמורים לתת מענה לתרחישים ומצבים שונים אפשריים בעתיד) ובכפוף להסדרת עבודה ודיור.  ענת ואיתן לוין התנדבו לשמש כמשפחה מאמצת .  

קדנציה נוספת אלי מזרחי -  גזבר.

התקיים דיון . האסיפה אשרה פה אחד העברת אלי מזרחי לקלפי לקדנציה נוספת של 4 שנים גזבר גבע. מצריך רוב 60% .

קדנציה נוספת רענן פרנס – מרכז משק.

התקיים דיון . האסיפה אשרה פה אחד העברת רענן פרנס לקלפי לקדנציה נוספת של 4 שנים ריכוז משק.  מצריך רוב 60% .

קלפי  -  ביום שישי  4.5.2018   תתקיים הצבעה בקלפי על קדנציות נוספות לאלי ורענן.

אסיפה מיוחדת בנושא טורבינות הרוח - יום חמישי 3.5.2018  במועדון בשעה 20.00.

שבת שלום ומבורך.

יאיר


מופיע בעלון:
תגובות לדף