משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

החודש הקרוב

שורה של נושאים מגיעה לדיון והכרעה ציבורית בחודש הקרוב.  

נושאים אלה משקפים במידה חלקית את העומס והיקף הנושאים המטופלים על ידי בעלי התפקידים והבשילו לדיון ציבורי חלקו כבר באסיפה וחלקו מזכירות בדרך לאסיפה.   

בתכנון :

1.    אסיפה 23.4.2018  יום שני  20.00 מועדון לחבר .

א.    אלי מזרחי – קדנציה נוספת

ב.     רענן פרנס  - קדנציה נוספת .

ג.      מבקשי מקלט ( ככל שיהיו מספיק חומרים להחלטה עקרונית)

2.    מזכירות  - במהלך ישיבות אפריל  - מאי

א.    מפגש עם צעירים:   ערב שינוי -  העתיד  .   

ב.    נהל השכלה – מש"א .  

ג.     דיון משלים אכיפת מידע-שכר-עבודה.

ד.    סקר סיכונים – מבקר הפנים וועדת הביקורת

ה.    רשות הבינוי -  נהל מכרזים

ו.      רשות הבינוי -  נהל מחסנים,מזגנים וגינות .  

3.    מפגש הקמה "מועצת השינוי "  2.5.2018  יום רביעי מועדון לחבר 17.30  - 21.00 

מפגש משלים הקמת מועצת השינוי 6.5.2018  22.00 – 20.00 מועדון לחבר.

4.     אסיפה מיוחדת לעניין הטורבינות – 3.5.2018  יום ה  ( בהשתתפות עו"ד ממשרד שלמה כהן ומשרד קנולר) . 20.00 מועדון לחבר.

5.    קלפי 4.5.2018   כל מה שיגיע מהאספות של אפריל.

עיניכם הרואות כי נושאים מורכבים יותר ומורכבים פחות לא חסרים וחלקם כבר בבחינת מה שקרוי " חברים בהערכות מקדימה לשינוי" .

אני מקווה לדווח גם בתוך פרק זמן קצר על התקדמות בנושא חלופת האגודה.

על שני נושאים ארחיב.

הטורבינות :  ערכנו מפגש ציבורי 12.4.2018  עם קבוצת היזמים.  כ – 60 חברים וחברות הגיעו.  מפגש טעון אמנם אך בהחלט מעניין שארך למעלה משעתיים.

דומה שדבר אחד מתבהר והולך,  מבלי לעסוק במחלוקות העתיד,  והוא : שאין לנו השפעה של ממש על מיקום הטורבינות של עין-חרוד וכפר יחזקאל ומאידך אלו הן הטורבינות הקרובות אלינו ומטרידות יותר בהיבטים המקוריים הבריאותיים/נופיים שעליהם דיברה קבוצת  דון-קיחוטה .

התרשמותי מהמפגש הציבורי היא כי הדרך בעלת הסיכוי הגבוה יותר , והסיכון הנמוך יותר,  להרחיק את הטורבינות הללו היא בדרך של הידברות.

בחירת בעלי תפקידים.

על סדר היום בחירתם של אלי מזרחי לקדנציה נוספת כגזבר ורענן פרנס לקדנציה נוספת כמרכז משק.

המזכירות ממליצה לאסיפה על קדנציה נוספת לאלי ורענן.

האסיפה תתקיים  ביום שני 23.4.2018.   אני מעריך שיהיה דיון טעון.  אני מקווה שגם מכבד.  

אין זה סוד כי יש הממתינים "להחלפה" מזה זמן ואולי תהא זו שעתם היפה – אני לא בטוח שתהא זו שעתנו היפה.  הנהלת גבע עובדת כעת באופן מסודר , מטפלת בשורה ארוכה של נושאים שמצריכים רציפות  , ובהם תהליך השינוי וחלופת האגודה הפעלת השמאות , בדיקה של יוזמות כלכליות הן בתחום הסולארי והן בהרחבת הפוטנציאל של הקלפ"ץ ועוד.   

אלי בשל  , רענן הבשיל  ולשניהם תפקיד מרכזי בתהליכים הללו.

אני עובד עם אלי ורענן באופן שוטף  -  מצאתי בהם שותפים לנטל.  אני גם תומך לחלוטין בעמדתו של רענן לגבי הצורך בהגדלת הכנסות פסיביות ( השכרות וכולי ) כדרך לניצול  אמצעים שונים  שאין אנו משמשים בהם להגדלת הכנסות הקהילה.

אני תומך בהחלט בעמדת רענן ויהודה בכר על שמירה על מבנה מאוזן וחלוקת משאבים בין  ענפי החקלאות (  לא כל הביצים בסל אחד ) כמו גם בעמדת הועדה הכלכלית הקוראת לזהירות ושיקול דעת בשימוש במקורות כספיים.

הביטו לרגע סביב  -  כמה מועטים כוחות הניהול של חברי גבע שנותרו במערכת הציבורית  ומחליפים מקרבנו אין.   וכך לעיתים מבלי לראות שנה קדימה נמצא עצמנו  כמעט ללא בעלי תפקידים חברי גבע ובפרט ללא כל בעל תפקיד בתחום הכלכלי שהוא חבר גבע.

     אני פונה לכל חבר וחברת גבע  להצביע  בקלפי בעד קדנציה נוספת  לאלי ורענן .

    שבת שלום.  שבת של תקווה שהבריכה תיפתח במועדה,  שבצפון נדע שקט ולא הפתעות רעות,  ושהשער הצהוב יישאר פתוח בפני התקווה.   

יאיר

מופיע בעלון:
תגובות לדף