מכרז לדירה - רשות הבינוי

הצעה

בית 30 דירה דרומית 

בבית בו גרה מש' מרומי

גודל הדירה  כ-  50 מ"ר

פונקציות: שני חדרים, מטבח ומבואה, מקלחת ושירותים.

מיועדת לזוג עם ילד, לזוג או לרווק/בודד

הדירה במצב טוב וייעשו בה התאמות קלות בלבד

 

מועמדים המבקשים להשתתף במכרז מתבקשים להעביר בקשתם במעטפה חתומה

למשרד הבניין או למזכירות

מומלץ לבקר בדירה ולהתרשם ממנה

מפתח אפשר לקבל אצל כרמלה

מועד סגירת המכרז 1 במאי 2018

תכובדנה רק מעטפות שתגענה עד מועד זה.

מופיע בעלון:
תגובות לדף