דף 2320 יום העצמאות

דף מספר 2320 ג' באייר תשע"ח 18 באפריל 2018

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

כרזת יום העצמאות (שנתיים למדינת ישראל)

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף