קציר העומר

בסיפור יציאת מצריים אין בעצם מעבר מבעיה לפיתרון, אלא עוברים מבעיה לבעיה.

בני ישראל רוצים לזכות בחירות ובשביל לזכות בה הם צריכים לוותר על הביטחון ולצאת אל הלא נודע.

הם צריכים להקריב את הוודאות לטובת החופש והחירות.

במדבר מהר מאד הם מפתחים נוסטלגייה למצריים, מתגעגעים ופונים למשה כמה טוב היה להם ולמה הוא הוציא אותם משם.

בחג הפסח " חוגגים את החיפזון" –

יוצאים מהציוויליזציה למדבר ומצווים לא לארוז תיקים!

חוגגים את הרגע של האומץ, לעזוב הכל ולהסתכן למען החירות!

בעקבות שיחה ברדיו עם ד"ר מיכה גודמן   

הביאה לדף:חברה


קציר העומר תשע"ח

בתמונה שתי בנות החמד אופל ומיקה גלילי

צילם: טל גולן


מופיע בעלון:
תגובות לדף