טעויות 2017 - אלי גורן ; תשובה - רענן פרנס

המשך כמה טעויות בשנת 2017

1.     הוצאות הקהילה למרות שהורידו מהוצאות הקהילה – כרטיסי אוטובוס, חניות, תרופות והעבירו לתקציבי החברים. הוצאות הקהילה עלו בסכומים גדולים. זה כסף שחסר יום-יום לביצוע תוכניות שונות בגבע

2. סווג הקרקע – זה כמה שנים מאיימים עלינו שעוד מעט ישנו את סיווג הקרקע של גבע ואז כל בניה תעלה לנו יותר כסף.

א. היום אנחנו יכולים לבנות בלי לשלם אגורה אחת על הקרקע.

ב. סווג הקרקעות הוא חלק ממדיניות הממשלה לפיזור האוכלוסייה. לכן כל זמן שגבע לא גדלה בהיקפים גדולים הסיכוי לשינוי סיווג הקרקע הוא קטן מאוד.

3       בעיתון הקיבוץ האחרון אישר עו"ד חגי מרום שבחלופת האגודה לא יהיה כלום כי לא היה  כלום.

4.     היועצים האסטרטגיים הכספיים של גבע כבר פעמיים מביאים דוחות לא נכונים.

בפעם הראשונה "שכחו" להזכיר את ההכנסה של חמישה מיליון שקל בשנה מהפנסיות של חברי גבע ובפעם השנייה הכניסו את "בקרה" כגורם בהכנסות גבע. בעתיד. למרות שרענן הסביר לי שרווחי בקרה – כלולים באיזה שהוא מקום בדו"ח.

זה לא מסביר את הטעות שהובאה בפני כל החברים באסיפה.

אלי גורן

****************************

 

לאלי וחברי גבע,

מטרת האסטרטגיה הפיננסית :

1.    תכנון פיננסי אסטרטגי ארוך טווח לקיבוץ ותאגידו.

2.    בנית מודל רב שנתי, המסתמך בעיקרו על ביצועים עסקיים ותזרים מזומנים,

הצפוי לקיבוץ ותאגידו, ובהתייחס לעקרונות אותם יגדיר הקיבוץ בכל הנוגע לגרעון האקטוארי ותשלומי פנסיה לחברים הוותיקים.

3.    קביעת מדיניות החוב של הקיבוץ ותאגידיו לטווח ארוך.

4.    שמירת רזרבות פיננסיות לסיכונים עסקיים, להשקעות והון חוזר.

5.    בחינת היציבות הפיננסית של המשק באמצעות מודלים פיננסים שונים.

ניהול הסיכונים מורכב מבחינת הסיכונים בעבר, וניהול סיכונים עתידי – אשר מאפשר  לבחון את היכולת הפיננסית והאיתנות של המשק.

חג שמח, רענן

מופיע בעלון:
תגובות לדף