משולחן המזכירות - יאיר קארו

משולחן המזכירות

 

עדכונים שוטפים

שיבולת בשדה כרעה ברוח מעומס גרעינים כי רב, וגם ידינו אנו מלאות עבודה ומשתדלים שלא לכרוע.

שוטף מהמזכירות.

1/  קיימנו דיון ראשון בנושא אכיפת מידע/ שכר/ עבודה,  שעסק בעיקר בקשיים בסדר היום שוטף ומכבידים ומקשים על זרימת מידע ושכר, על מיצוי זיכוים לטובת גבע במס הכנסה ועוד.  לכשתתגבש הצעה מסודרת הנושא יעבור לדיון ציבורי באסיפה.

2/  אירוח מבקשי מקלט.

לכבוד,

מנהלי הקהילה

אנו קוראים בזאת לקיבוצים לעשות כל מאמץ לארח/לקלוט, ולו לתקופה של כמה חודשים, את מירב מבקשי/ות המקלט, ולספק להם דיור ועבודה ככל הניתן. מדובר בשוהים בעלי ויזה חוקית ואפשרות לעבוד כחוק.

זו שעת מבחן לכולנו, וזו יכולה להיות שעתנו היפה. אנא היענו ברוחב לב ובהתאם לערכינו הקיבוציים, היהודיים והאנושיים!

ב ב ר כ ה

ניר מאיר מזכיר התק"צ

אבי עופר מרכז הפרוייקט

המזכירות דנה בפניית התק"ץ ופניית ענת לוין  לארח מבקש מקלט.

 הנושא מורכב ורגיש . המזכירות אשרה לענת המשך בדיקה במגבלות של עד שני נקלטים לדירה אחת (מדירות ההשכרה). ככל שתתגבש הצעה מסודרת ( וזה מצריך עוד בירורים שונים)  יגיע הנושא להכרעה ציבורית באסיפה.

התק"ץ שלח חומר מלווה  לנושא. חברים המבקשים לקבל חומר זה מוזמנים לפנות ישירות לענת לוין או אצל נעמה במזכירות ( ונחסוך נייר ) .

3/  צוות איתור ליו"ר דירקטוריון בקרה.

המזכירות אשרה להעלות ההרכב המוצע הבא לאישור האסיפה :

יו"ר – יואל פרנס  ,   נציג דירקטוריון  - אלדד ,  נציגת מש"א  - חדוה שקד  ,   נציגת ציבור – שרסטין רם.

בשל הצורך להתקדם בתהליך בחירת יו"ר הדירקטוריון  תוקדש אסיפה מיוחדת לנושא זה 9.4.2018  ( ואני מקווה כי היא לא תהיה שוב "אסיפת סלפי" ) .

4/ פעילות בשטרות - קופת בית/כספונט.

בשל שינויים באופן פעולת הבנקים בתחום משיכת מזומנים בהיקף גדול נוצרה בעיה  של משיכת מזומן בהיקף גדול לצריכה ציבורית דרך קופת הבית / הכספונט בחד"א .  

לאחר מו"מ עם חברת "ברינקס " המתמחה בהובלות כספים הושג בסדר לפיו החברה תבצע השירות עבור קבוצת גבע ותביא השטרות הן לקופת הבית והן לטעינת הכספומט.

המשמעות המידית היא הוצאה נוספת בתקציב הקהילה עבור שירות זה.

בבדיקת כדאיות המשך הפעלת הכספונט התברר כי היקף המשיכה דרכו כ – 900000 ₪ בשנה  והוא משלים את השירות הניתן בקופת הבית בשעות ובימים שאינה פתוחה.

המזכירות החליטה להעלות עלות משיכה בכספונט  מ 2.5 ₪ ל 4 ₪  (  בעוד שהעלות המלאה לכיסוי מלא ללא גרעון בתקציב הקהילה היא כ – 9 ₪ ).

על ידי כך נמשך הסבסוד של השימוש בכספונט והגרעון לקהילה יעמוד בקירוב על 18,000 ₪ לשנה במקום 9000 ₪ קודם לכן.

כעת נותר לסיים ההסדרה מול ברינקס ובל"ל  ועל מועד הפעלת ההסכם ושינוי עלות המשיכה תבוא הודעה .

קדנציות במזכירות .

במהלך 3 החודשים הקרובים יסיימו 4 חברי/ות מזכירות קדנציה של 3 שנים .

חברי/ות המזכירות וחדוה ( מש"א )  קבלו הודעה מסודרת על כך.

חול המועד פסח מסתיים  -  מימונה משולהבת רבת ממתקים ו"מעמולות" ביום ראשון.  ומיד אחר כך יגיעו ברצף כתמיד יום הזיכרון ואחריו חג העצמאות...

שבת שלום והמשך חג שמח.

 

Let my people go     שרים המתנדבים בליל הסדר.     צילום: יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף