עץ אגס - רחל

עץ אגס/ רחל

יד אביב בקשר הזה... אדם מקיץ משנה

ורואה: מול חלונו

עץ אגס מלבלב:

ובן רגע: ההר זה רבץ על הלב

התפורר ואינו.

הן תבין: לא יוכל האדם באבלו התעקש

על פרחו האחד שכמש

בנשיבת הסתו האכזר –

אם אביב מפייסו ומגיש לו, חיך והגש

זר פרחים ענקי למו חלונו ממש!

מופיע בעלון:
תגובות לדף