לקראת פסח - יאיר קארו

לקראת פסח – לפני החצייה.


והפעם מבט מעט יותר נרחב  - ולא רק שערי המקום הצהובים  הזזים לאט על גלגילותיהם ותמונת ראשונים צופה אל העבר.

קליטה:  הקליטה משמרת קיבוץ נושם.  היא לא תמיד קלה. לא תמיד יש את האמצעים והיכולת לקלוט בתנופה, אבל עקב בצד אגודל  קולטים ונקלטים. חשוב להמשיך לא להרפות גם אם לא תמיד הקצב מהיר.  אולי כמה קוראים יופתעו:  מספר הנקלטים  - המועמדים  שהצטרפו ומצטרפים אלינו בשנים האחרונות ללא  תקדים.  כך השנה יצטרפו 16 חברים חדשים ובשנה הבאה עוד 9.  ותוך  3 שנים למעלה מ -30 חברים  (10%  מאוכלוסיית חברי גבע ולראשונה באלף הנוכחי חציית קו 300 החברים ).  בארבעה החודשים הראשונים של השנה נוספו 8 נקלטים.

 אפשר לראות בזה גם תשובה לאלי גורן על "גבע המזדקנת"  .  כולנו מזדקנים  - כך הטבע  - גבע לא בדיוק - כדאי להביט על  הנעשה בבתי התינוקות. אגב  - מישהו מתנדב לקחת את ועדת קליטה?    יחד עם הקליטה חל שינוי איטי אך מורגש במרכז הפרנסה.  בתוך 3-4 שנים עלינו מ 60 עובדי חוץ ל 100  עובדי חוץ.

חלופת האגודה:  טוב עשה אלי כשתיקן מעט גרסה מוקדמת ושגויה. אלא שגם הפעם שגה. הצבענו על  אשור חלופת האגודה ברוב הדרוש 75%  והצבעת גבע אושרה על ידי הרשם.

אך לקחנו על עצמנו נטל נוסף שכלל אינו נדרש. לקחנו על עצמנו ברצון ובהסכמה ציבורית רחבה שכאשר תהיה הצעה קונקרטית לגבי הסכומים הנדרשים נשוב ונאשר ברוב של 50 אחוז.  למעלה מן הצורך ובהגינות והוגנות מלאה.  אבל כש"שרויים בהתנגדות" לפעמים שוכחים את העובדות או כותבים אותן מחדש.   

 המספר 20 מיליון ₪ המופיע בכתבתו של אלי  מעולם לא עלה ולא הוצג ( אלא אם גבע תועבר לאזור עדיפות לאומית-ב ואז ממילא אין על מה לדבר מבחינת היכולת הכלכלית של גבע ) .  

אבל מה חשובות העובדות ? העיקר האג'נדה.  ובינתיים, למרות דברי אלי, אנו אוספים שקל לשקל לטובת המשך תכנית 2009 ורק לאחרונה השלמנו שיפוץ בית במסגרת תכנית 2009  במהלך נאה שאפילו אלי חרג ממנהגו והודה על כך בדף גבע. .  

החוב הגדול שגבע הגיעה אליו גרם להסכם קשוח עם בנק לאומי בשנת 2014  - מאותו רגע קשה הרבה יותר לקבל הלוואות צרכניות. 

לעצם העניין בנוגע לחלופת האגודה - השלמנו בפברואר כל המידע והמסמכים  שנדרשו מאתנו כדי להגיע לעמידה בתנאים להגשה לשמאות. אנו בתור, יש לפנינו – זה ייקח זמן.  

הכנסות מעבודה :  הבאנו נתונים מספר פעמים המלמדים על ירידה מהכנסות מעבודה.  חלק מהחברים כופרים בכך  , חלק רואים בנתונים ובהבאתם התקדימית לציבור אמירה בלתי ראויה, חלק סבורים שהיה זה נכון והכרחי לשים את הדברים על סדר היום.  התמונה בעינה עומדת לגבי הירידה ב-2017 .  מחובתנו להעלות התמונה כפי ששוקפה לנו מהדוחות הכלכליים גם אם אינה נוחה. עדיף  לדעת עם מה צריך להתמודד מאשר לעצום עיניים ולחלום בהקיץ.  

רגשותאינני מתכוון להתווכח עם רגשותיה של רחלי.  העובדות אחרות ,  למשל - דף גבע הקודם מכיל מידע ותשובה לשאילתה שהגישה באסיפה. במקום אחד מוטב היה שתדבר בשם עצמה ולא בשם "ממסד גבע" ותימנע מהביטוי : נוח יותר לממסד בעדר שהולך אחריהם (המכתיר באותה הזדמנות את  חברי גבע כעדר ) .    

שינוי : לקראת סוף אפריל -  תחילת מאי,  תסתיים עבודת הצוות המכין, לאחר פגישות רבות ומשובים מועדות שונות בגבע.  במקביל יסתיים גם התמחור הנעשה בנועם על ידי מויש אבן-ניר.  התוצר עצום ההיקף הוא מיפוי לתוך המודל הסקנדינבי  המכיל עשרות רבות של עמודים ויהיה צורך לגבש מתווה לדיון על החומר עם הקמת "מועצת נאמני השינוי" במהלך מאי .  זה הולך להיות דיון מורכב מאד ואני ממליץ לחברים שפונים אלי מדי פעם בשאלה מתי ההצבעה?

להתאזר בסבלנות ולקחת בחשבון גם אפשרויות שבהן התהליך נתקע.  כך קרה במקומות אחרים וכך אפשר שיתרחש בגבע.  אם להיות אופטימי 1.1.2019  מועד אפשרי  להצבעה ראשונה- אבל אין תאריכים קדושים והתהליך שממתין לנו ארוך.

הפסח הגיע, חג החירות, חג האביב .

אני מבקש ומאחל לכולנו שמחה, בריאות ואביב בלב .

חג שמח – יאיר .


מופיע בעלון:
תגובות לדף