זווית ראייה - נחמן רז

סגולת ההתחדשות וסגולת ההתקדשות

הפסח נחשב לגדול שבמוֹעדי ישראל. מדוע? כיון שלפי מסורת ישראל, אי-אז במאוֹרע הגדוֹל ההוא "נהייתם לעם". לא סתם קבוצת אנשים, ציבור מִקרי, אלא עם. מקבץ של אנשים שיש להם תחושת שייכות ורגש של שותפות עם אחרים שאף הם רואים עצמם ונראים בעיניים של זולתם – כעם, כציבור שיש לוֹ משהו המייחד אותם מצבורים אחרים. זיכרון משותף ביחס לעבר, לראשית, וגם תקוות לעתיד, לימים יבואו, לחזוֹן לגבי מה שיהיה ומה שצריך שיהיה.

והאירוע המכונן הראשוני – הוא, כמובן, מאורע יציאת-מצרים, שעיקרו – השחרור; החירות. והמעבר להשתנות מבית-עבדים לעם חופשי, של בני-חורין.

כל מה שמתלווה לחג הזה, הפסוקים החוזרים בהגדה על הפסח, המשפטים הנאמרים בארמית, המאכלים המיוחדים המסמלים תכנים ומשמעויות; מעשי ניסים נפלאים ואירוע חשוב ביותר: התייצבותו של מנהיג כמשה רבנוּ. ראש וראשון הנביאים בעל סגולות מנהיגות נדירוֹת, שיש לו קשר ישיר לאלוהים בורא  האדם והעולם, ואמונת העם הסרבני, בוֹ שאין לו גוף ואין לו דמות-הגוף אלא אמונה שלמה. שליָמים קראוּ לה:"מונותאיסטית"; יחידוּת של כֹח על-אנושי, האמונה באל האחד הזה היא המשמעות הגדולה של המעבר הנפלא מבית-עבדים ל"גוי קדוש" ואחר-כך במפקד במעמד מתן-תורה, בהר-סיני, על כל המתחייב מקבלה זו, על קשייה ומעמקיה. זו המהפכה הראשונית המורכבת והקשה כל-כך.

וכרגיל בחגי-ישראל החיבור של המשמעות הרוחנית עם עוֹלם הטבע, החקלאות, המטעים ושאר היבטי הטבע. וכן שעשועי החג המיוחד הזה הקושיות והתשובות עליהן ושאר דברים שיש בהם שיתוף של הקטנים עם הגדולים.מעין חידון.

ואם נשאר עוד כוח ורצון – שירת השירים המתאימים בצוותא- אבות ובנים, קשישים וצעירים, אורחים ומקומיים.

ולבסוף – החיפוש אחר האפיקומן שעל-פי-רוב, כמעט תמיד! נמצא לאחר חיפושים מאומצים ומזכה את המוצאים העליזים במתנה לפי בחירתם.

כך הרציני והקל, הלאומי, הכללי והמקומי הקרוב, הכל מתחבר לחוויה חגיגית אחת שבה עולמנו מתלכד לחג, חג-החירות הכוללת

חג שמח

 
מופיע בעלון:
תגובות לדף