על שהוציאנו - דורון חורבמעט מנהל הקהילה

על שהוציאנו

והוציאנו מארץ מצרים מבית עבדים, כי עבדים היינו לפרעה במצרים,

והיום מי יצילנו ? והרי,

עבדים אנו לילדנו,

עבדים אנו לגחמותינו ולקנאתנו,

עבדים אנו לדרכינו, גם אם שגויות הן,

עבדים אנו לחשמל המניע את עולמנו,

עבדים אנו לחיטה ממנה נוציא לחם,

עבדים אנו לפעימות השעון,

עבדים אנו לחומר,

ומכל אלו מי יצילנו ? יצילנו מעשה והקשבה,

הורינו הזקוקים לחברתנו,

גבולותינו הזקוקים לשמירה,

עצי הפרי הזקוקים למים,

חברינו הזקוקים לנחמה,

חולינו הזקוקים למשענת,

מתינו הזקוקים לזיכרון,

דרכינו הזקוקות לבחינה מחדש,

ובמה נברך לחג של אביב וחירות?

שנכיר בעבדותנו, ושנדע למצוא ממנה דרך לחירותנו,

ובמוצאנו את חירותנו, שנדע להוציא לחירות גם את עבדינו.

ולכל בית גבע, לחג אביב שופע שמחה ובריאות,

דורון חורב, מנהל קהילה

************

טיול חברי גבע הגיל השלישי אלה אטלנטית בת מאות שנים ליד קיבוץ יפתח

 

צילום יונה אורן

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף