סיום תקופה - רענן פרנס

לחברים שלום, דברים שהוצגו בישיבת ההנהלה הכלכלית: 

סיום תקופה.

החודש אני מסיים תקופה של 4 שנים תובעניות ומאתגרות בתפקיד מרכז משק (מנהל עסקי). רציתי לתאר ולשתף אתכם בדגשים והאתגרים אתם גבע מתמודדת על פי נקודת מבטי.

עם כניסתי לתפקיד, ראשית דבר היה עלי להבין את התמונה הגדולה: מהו גודל החוב אתו אנו מתמודדים, מהם המשמעויות של התהליכים עליהם החלטנו בהפרדת משק מקהילה, היכרות עם התקנונים והנהלים הסטטוריים על פיהם יש להתנהל. פעלתי ליישום של המבנה התאגידי, בחרנו הנהלות לקבלת החלטות הפועלות ומטמיעות תהליכי עבודה מובנים על פי התקנונים.

באשר לחוב הכולל- יצרנו הפרדה בין בקרה אשר את ההון החוזר והלוואות ז"א וז"ק מנהלת בעצמה, לבין גבע ותאגידיה (אחזקות, חקלאות, מכון שקדים, שותפות חרוב, ק.ג חשמל). המשימה העיקרית הייתה לנקות את הקיבוץ מהחוב ולהעבירו לאחזקות כך שהקיבוץ נקי הן מהחוב והן מערבויות. תהליך זה הושלם בחוזה מול הבנק ונכון לתקופה זו אנו בירידת חוב מצטבר של 18.4 מילון ₪ בגבע ותאגידיה. הירידה בחוב בקרה עומדת על כ- 4.8 מיליון ₪.

חשוב להבהיר שסכום הירידה בחוב הוא לאחר השקעות מניבות בשתי מערכות סולאריות בסך של 8 מיליון ₪. ועדיין, אנו מתמודדים עם חוב משמעותי וגדול שחלקו מוסדר וחלקו אינו מוסדר.

ההסתכלות הפיננסית הכוללת (כולל בקרה), לוותה ע"י משרד רו"ח עובד&גובי במודל "אורות אדומים" בו אנו ממשכים להיעזר.

בהמשך התקופה בחרתי לקדם תהליכים במכון השקדים בענפי החקלאות והפעילויות העסקיות הנוספות בדרך של עבודה פרטנית / אישית עם הצוותים והמנהלים, בניתוח הסביבה העסקית, ההזדמנויות והאיומים ומציאת דרכים אפקטיביות וספציפיות לכל ענף, להשיא את התוצאות הכלכליות הטובות ביותר.

במכון השקדים– הקפדנו על מודל עסקי ברור - הנותן שרותי קילוף ופיצוח ושומר על ניטרליות בין האינטרסים של החקלאי ושל הסוחר. הרחבנו את מאגר הלקוחות ע"י הבאת משקי הדרום (כ 10 קיבוצים), מה שהגדיל את הפעילות ב 30% ותרם לרווח. במקביל הרחבנו את כושר הפיצוח בדרך של "פתיחת צווארי בקבוק" במערך הייצור והתאמת תכנית ההשקעות לכך. בנוסף הטמענו תוכנת ניהול חדשה המאפשרת לראות ולנתח את שלבי העבודה הן עבורנו והן עבור הלקוחות. כל אלו למעלה מהכפילו את הרווח במהלך השנתיים האחרונות.

בחקלאות– ענפי החקלאות פועלים על פי מכסות ייצור ומגבלות קרקע ומים, לכן הדגשים הם על יעילות ייצור ודגש על מבנה הוצאות הדוק.

לול– מעבר מייצור עצמי להסכם אינטגרציה אשר עצר את הפסדים והעביר את הפעילות לרווח ידוע וצנוע בסיכונים נמוכים כמענה לטלטלות הרבות שענף עובר בשנים האחרונות.

דיר– בניית ממשק גידול אינטנסיבי המאפשר גמישויות והתאמות בין מחיר הבשר לבין מחירי החלב. זהו תהליך ארוך ואפשר לראות את תוצאותיו היפות בשנתיים האחרונות. בנוסף, חתירה לניצול הזדמנויות בהגדלת מכסת החלב המקטין את הפער בין יצור חלב חריג לבין חלב במכסה. דיר גבע היום הינו אחד משני היצרנים הגדולים ביותר בענף.

רפת– יציבות הענף מאפשרת מבט לטווח ארוך . קצב גידול המכסה והיצור דומה לקצב הגידול באוכלוסייה בישראל, לכן אנו מתמקדים בשיפורים איכותיים בממשק ורווחת הפרות אשר מניבים תוצאות איכותיות גבוהות יותר, בעיקר בשיפור במוצקים והגדלת תנובות החלב –המתבטאים ברווח בהתאם.

מטעים– התמקדות בפונקציית יצור מתאימה לגבע. מטע עיקרי לשקדים ומטע משלים לזיתים על שטחים שוליים. עברנו תהליך של חילופי מנהלים וקיימנו תהליך בעזרת יעוץ ארגוני שנקרא "גורמים בשליטתנו", יש שיפור מגמה מרשים בשורה התחתונה.

גד"ש– שנות הבצורת האקלימיות ושנות "הבצורת" הממשלתיות פוגעות בתוצאות הכלכליות ולמרות זאת, הקפדה בהוצאות שמרה על רווח ראוי ומשמעותי.

במוסך– הקמנו הנהלה פעילה שפועלת בממשל תאגידי כמו כול תאגיד אחר בגבע, אנו פועלים לחזק את הייחודיות של המוסך בטיפול הרכבים הממוגנים של כוחות הביטחון ולאחרונה הגשנו מכרז לרכב החדש בצה"ל מדגם טויוטה ממוגנת.

מוסך הטרקטורים– השלמנו תהליך של השכרת המקום למוסך "החברים" (מוסך חיצוני) תוך מענה לטיפול ותיקון הטרקטורים על בסיס הצעות מחיר מאושרות מראש. הפעילות הקודמת יצרה פער כספי לא מחולק של סכומים משמעותיים שאינו קיים יותר.

מסגריה– דגשי עבודה על חשיבה עסקית, הכלת תמחיר שכר דירה על הפעילות. יש שיפור מגמה שעדין לא הגיע לאיזון.

אורווה– העברת הפעלת האורווה למפעיל חיצוני אשר קלט את גילגיל כמנהל הפעילות. התהליך כלל מכירת הסוסים והציוד. ההוצאה המשותפת הפכה להכנסה.

יזמויות– הקמנו את ועדת יזמויות הפועלת בהבנה שיזם בקיבוץ היא פעילות שמטרתה היא בראש וראשונה פרנסה. הדיונים בוועדה עוזרים ליזמים להגיע ליציבות בפעילות העסקית שלהם כך שההכנסה הפנויה תהווה שכר ראוי.

ק.ג חשמל – הסדרת הנהלה לחברה, הטמעת תהליכי עבודה לאחר סקר תשתיות מחייב, הסכם רכישת חשמל בהנחה משמעותית מיצרן פרטי, התקנת מוני חשמל עם קריאה מרחוק הכוללים תוכנת ניטור וניהול.

השכרות / אנרגיות מתחדשות סולארי ורוח– הגישה היא ליצור הכנסות פאסיביות המשולמות ישירות לתקציב הקהילה, אלו הם עולמות חדשים בגבע והעיסוק בהם גורר חיכוכים עם חברים ועם תפישות עולם. זו אג'נדה שאני הובלתי מתוך אמונה/ידיעה שהכנסות אלו מקטינות תלות ברווחים המועברים לקהילה ומאזנים אותנו בתקופות בהם הרווחים יורדים כפי שקרה בשנת 2015.

אני ער להתנגדות לאנרגית הרוח ואני תקווה שלא נגרר לתהליכים בלתי הפיכים שנצטער עליהם. חשוב מבחינתי להדגיש שלו הייתה בקשה להביא את הנושא לדיון באסיפה כך הייתי נוהג.

קרקעות– העיסוק בקרקע הפך לעיסוק ליבה. כמעט לכול פעילות שלנו יש היבטים ומשמעויות הנגזרים בקרקע, הן מבחינת הכנת תב"ע משקית חדשה הצופה פני עתיד והן מבחינת תהליכים רגולטורים בהתנהלות העסקית.

השלמנו והגשנו תיק שיוך לחלקת המגורים ברמ"י הכולל ביקורת פיקוח על שימושים חורגים ואנו ממתינים לקבלת שומה.

לסיכום, לתפיסתי תפקיד מרכז המשק הוא במהותו ניהול עסקי הדורש מיומנויות ניהוליות, הבנה כלכלית, יכולת הובלת תהליכים ארוכי טווח החוזים פני עתיד תוך זהירות מצד אחד ויוזמה מצד שני. אני רואה בעבודת צוות חשיבות עליונה ביכולת להוביל תהליכים והחלטות. השיתוף והשותפות הניהולית עם מנהלי הענפים והפעילויות וכמו כן עם ההנהלות השונות, תוך שיח ענייני ומקצועי ששם את טובת פיתוח הענף בראש, הוא מתכון טוב להצלחה וצמיחה.

בעת הזו, אנו נמצאים במקום טוב יותר כלכלית מאשר היינו לפני כמה שנים ועדין ההתמודדות עם החוב מחייבת הקפדה וזהירות. ככול שנשמור על צניעות נוכל להמשיך במגמת הצמיחה למשק כלכלי מגוון ויציב. חשוב לי להדגיש שבכל התקופה לא נמנענו מתכניות לשיפור והשקעות בעסקינו ובכך שמרנו על חוסננו הכלכלי.

אי אפשר ללא תכניות צמיחה ואתגרים לעתיד! להלן ריכוז מתמצת לשנים הבאות.

כספים: המשך הקטנת החוב ובניית תכנית מימון לחלופת האגודה.

מכון שקדים: הרחבת יכולות במערך מיון אופטי ואריזה אוטומטית הדורש השקעה גדולה, הנושא יגיע לדיון ציבורי ולאסיפה.

השכרות / אנרגיות מתחדשות סולארי: המשך מגמת ההשכרות תוך הסדרת שימושי הקרקע, במרכז המזון ומקומות נוספים. חשמל סולארי- אנו מקדמים אפשרות להקים מתקן קרקעי גדול. גם נושא זה יגיע לאסיפה.

חקלאות: הכנת תכנית גדילה רב שנתית לרפת שתיתן בין היתר מענה למצב שמשק החלב ישתנה.      

דיר-  המשך צמיחה תוך תגובה מהירה ליציאה של מגדלים קטנים מהענף.                                           

לול - הגדלת כושר היצור ביחד עם האינטגרציה                                                                                     

גד"ש ומטעים – ביסוס מערכת הסכמות דינמית למשאבי הקרקע והמים.

מוסך: מציאת שותף לפעילות בדגש על יכולות משלימות בהרחבת מגוון הלקוחות.

חג אביב שמח, רענן .

מופיע בעלון:
תגובות לדף