איתור והשמה – יוחאי רז

איתור והשמה – זה מקצוע

אין ברשימתי זו כל כוונה להטיל דופי ביכולתו של צוות האיתור הנבחר לעמוד בכבוד במשימתו אלא להאיר ולהדגיש את מורכבות הנושא:

מלאכת השמת עובדים בכלל ואיתור מנהלים בכירים בפרט הינה משימה רבת אחריות ציבורית וכבדת משקל במובנים רבים מקצועיים כחברתיים.

סוגיה זו מקבלת מבחינתנו משמעות גדולה במיוחד בבואנו לגייס יו"ר דירקטוריון חדש למפעל.

הגדרה מפורטת ומדויקת של המשימה העומדת בפני המועמד מחד, לצד חידוד הדרישה לאישיות בעלת חזון תעשייתי , ניסיון רלוונטי מוכח עם קבלות)!(, מאפייני אישיות ויכולת מנהיגות מאידך הינם תנאים אלמנטריים ואולי נדרש אף יותר מכך, כדי להצליח באיתור המועמד הראוי על מנת שיהיו לו את הכלים לייצב את התקדמות המפעל לעבר היעדים שמציבה התכנית האסטרטגית.

פער גדול מידי בין דרישות התפקיד לבין מאפייני המועמד - לא רק שגורמת לתסכול המועמד בכך שימצא עצמו לא מתאים לתפקיד , אלא שהמעסיק אף הוא יחווה תסכול בכך שהתנופה אותה ביקש להשיג באמצעות הגיוס תאבד. לתחלופה על רקע כזה השלכות כלכליות, מוראליות ועסקיות .

נאחל הצלחה לצוות האיתור.

ושנצא לדרך חדשה

יוחאי רז

מופיע בעלון:
תגובות לדף