מנהל/ת קהילה דגניה א

          קבוצת דגניה א'

משאבי אנוש

‏ה' ניסן תשע"ח
‏‏21 מרץ 2018

לקיבוץ דגניה א' דרוש/ה

מנהל/ת  קהילה

כללי:

מנהל הקהילה עומד בראש הנהלת  הקהילה ואחראי על הפעילות התקינה של  כל פעילויות הקהילה (ענפי שירות, וועדות וממלאי תפקידים קהילתיים). עליו לפעול לקיום אורחות חיים תקינים ושירותים נאותים לרווחת חבריה ותושביה של הקהילה וכן להוות כתובת מכבדת לפניות חברים.

תחומי אחריות וסמכות מתוך חוברת המבנה הארגוני:

1  מנהל את הפעילויות בתחום האחריות של הנהלת הקהילה ואחראי כלפי ועד ההנהלה על הפעילות התקינה של הנהלה הקהילה.

2. מכנס את ישיבות הנהלת הקהילה, קובע את סדר יומן, מנהל את הישיבות ואחראי על רישום הפרוטוקול, על מסירת העתק הפרוטוקול ליו"ר ועד ההנהלה, ועל פרסום ההחלטות לציבור.

3. מכין, בהיוועצות עם יו"ר ועד ההנהלה, ובשיתוף מנהלי הפעילויות, את הצעת התקציב השנתי של הקהילה ופועל לאישורה בוועד ההנהלה ובאסיפה.

4. עוקב בהתמדה אחר ביצוע התקציב ואחר תזרים המזומנים  של הקהילה ומדווח על מצבם להנהלת הקהילה ולוועד ההנהלה.

5. מגדיר יעדים, תוכניות עבודה, ומסגרת תקציב למנהלי הפעילויות, מנחה את פעילותם ועוקב אחר ביצוע. מדווח על הביצוע כל חצי שנה לוועד ההנהלה.

6. מפעיל בעזרת מנהלי הפעילויות את ועדות הקהילה ובמידת הצורך משתתף בישיבותיהן.

7. יוזם פרויקטים פיזיים וחברתיים בקהילה ואחראי על ביצועם בהתאם להחלטות שהתקבלו בהנהלת הקהילה ואושרו בוועד ההנהלה.

8. בעזרת הגזבר ובבקרתו, עורך הסכמים עם ספקים, קבלנים ונותני שירותים לקהילה ומאשר להם תשלומים.

9. מרכז צוות המאשר מדי חודש הקצבות רשת ביטחון בהתאם לקריטריונים שהוגדרו בחוברת "מודל דגניה". חברים נוספים בצוות -  מנהל מש"א ונציג ציבור בהנהלת הקהילה.

10. מפעיל ביחד עם רכז הצוות לביטחון סוציאלי את הוועדה לבעלי צרכים מיוחדים.

11. משמש כתובת לפניות חברים ותושבים בכל הקשור לשירותי הקהילה.

12. מטפל עם משאבי אנוש ומנהלי הפעילויות בנושאי כוח אדם ושכר בקהילה.

13. אחראי למיצוי זכויות היישוב במועצה האזורית.

14. מנהל הקהילה חבר בוועד ההנהלה, בצוות כספים, בצוות מש"א, בצוות בטחון סוציאלי, ובוועדת תכנון.

 

כישורים ותכונות נדרשות:

ü      נסיון בניהול מערכות / ארגונים.

ü      יכולת הובלה והנעת מנהלי פעילויות.

ü      הכרה של המערכת הקיבוצית.

ü      השכלה אקדמית / מקצועית רלוונטית.

ü      גישה שרותית ויחסי אנוש - הכרחי.

ü      תקשורת בינאישית טובה.

ü      יושרה, אמינות ואסרטיביות.

 

כפיפות:    ועד ההנהלה.

היקף משרה:   66% משרה גלובלית.  

קדנציה:   שלוש שנים.

תהליך בחירה: הצעה ע"י צוות איתור, המלצה ע"י וועד ההנהלה ובחירה באסיפה ובקלפי.

 

קורות חיים יש להעביר בכתב לאפרת ורשבסקי במשאבי אנוש בדוא"ל masha@degania.co.il  
תגובות לדף