משולחן מנהל הקהילה - איציק מור

משולחנו של מנהל הקהילה

 

חברי קבוצת גבע- לקראת חג הפסח

חג הפסח הקרוב מסכם שנת פעילות בתפקיד מנהל קהילה בגבע, הייתה זו שנה של עשייה ענפה. להלן סיכום קצר על הנעשה עד כה:

1.      הפעלת מודל הפרטת מזון.

2.      הכנת תכניות לאיחוד הכלבו והמרכולית ואישורן בקלפי. בשבועות הקרובים לאחר קבלת התוכניות נבצע מכרז לבניית מבנה חדש. חשוב לציין, כי נדאג להמשך מכירה לחברים גם בשלבי הבניה.

3.      בימים הקרובים נגמר פרויקט שכונת הדרים, אנו בתהליך בניית תכניות לשכונה חדשה שתבנה. כאשר, מיטב המאמצים מושקעים לשיפור מצב הדיור של החברים בהקדם האפשרי. במקביל, עד לבניה חדשה, נמשיך בתוכנית שיפוצי הבתים.

4.      בניית תקציב הקהילה, הפרדה מהעסק והכנת דוחות נפרדים של מקורות ושימושים לקהילת גבע, כולל תכנית השקעות.

5.      אנו עוסקים כיום בבדיקה ובניית ענף הרכב על מנת לשפר את זמינות ואמינות הרכבים לחברים. כמו גם, החלפת תוכנת רכב, שינוי בתקנון הרכב, חיוב בגין זמן.

6.      שינויים בהתנהלות ענף הבנוי והחשמליה.

7.      הוחלט, כי השימוש במתקני גבע ע"י גורמים חיצוניים ילווה בתשלום בגין השימוש.

סיכום שנת 2013 בקהילה הסתיים בדומה לשנת 2012 עם ירידה קטנה בגרעון. בשנת 2014 התוכנית אשר הוצגה ואושרה, משקפת ירידה בהוצאות הקהילה, תהווה בסיס למסגרת העבודה השנתית.

שמירת התקציב תהיה בעדיפות עליונה. היעד הוא ליעל את ענפי הקהילה וליצור חסכון בתקציב וליעד את החיסכון להשקעות נוספות בקהילה.

אני מזהה ומודה על כך, שקיימת הענות לשינוי התפיסה והפנמה להתנהלות ביעילות רבה יותר בתקציב הקהילה.

לצערנו, שירותים הניתנים בחינם – נוהגים בהם בבזבזנות. לדוגמה - תהליך הפרטת המזון יצור עודף בתקציב החבר, במקום למלא את פחי האשפה ולחלק לאחרים.

נכונה לנו עוד פעילות בקהילה על מנת ליעל את הענפים ולהעבירם להתנהלות כלכלית טובה יותר. פעולות אלה יביאו לרווחת חברי הקבוצה.

לקבוצת גבע יכולת כלכלית טובה וכולי תקווה כי בשנים הקרובות יכולת זו תבוא לידי ביטוי של צמיחה ובניה.

אני מודה לחברים ובעלי תפקיד שעזרו בשנה האחרונה בעבודת צוות משותפת ולכל העוסקים במלאכה. כמו כן, לעופר ברזק על עבודת הצוות הטובה במהלך השנה האחרונה, מאחל המשך הצלחה בכל אשר יפנה.

בברכה,

איציק מור, מנהל קהילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף