משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

אחרי ולפני – מה שהיה ומה שהיה

לאחר תחילת חורף שחון הגיע פברואר הטוב והרטוב והעביר אותנו יחד עם תחילת מרץ אל מעבר ל קו 400 המ"מ גשם  כ – 10%  מעל הממוצע השנתי לתקופה זו.  רקפות בחגווי הסלע, כלניות בשיפוע, דשאים מוריקים אפופי כפור עם שחר אצלנו ( לא רק אצל השכנים)   מעומס ממטרים כי רב. 

והיה פורים אנרגטי – יום שישי עד סוף  אשמורת ראשונה  האלכוהול והמוזיקה נמזגו זה בזה  והגר לב והילה זיק (יין ויאנג)  זכו במקום ראשון בתחרות התחפושות.

ובשבת על הדשא המוריק שלפני חדר האוכל  משחקים שמש ואוכל.  תודה לכל מחוללי האירועים ולצעירי הגבעה  "שאפו על הביצוע".  

הקלפי שהיה  2.3.2018 .

אריאל קרספילו משער העמקים נבחר לאקונום הבא. 145 הצביעו בעד 57 הצביעו נגד.  נאחל   לאריאל קבלה במאור פנים והצלחה במשימה החשובה הזו.

 זיוה רכט נבחרה כנציגת צבור להנהלה הכלכלית.  

 קדנציית מנכ"ל בקרה  - לאחר שהסברתי באסיפה ( ועניתי על שאלות - וידאו "גולן – 900 "),  את המלצת מבקר הפנים של גבע לגבי הצורך לקבוע בקלפי לעתיד את משך הקדנציה של מנכ"ל בקרה,   היה נדמה לי שהנושא הובן. הצטערתי לשמוע אף לקבל הודעות שיש שלא הבינו אף הרחיקו למחוזות רחוקים.  אני ער לקושי להעביר נושאים מעט מורכבים מהרגיל  -  אין פתרון זולת :  

דף גבע – אסיפה – וידאו..

   אושר בקלפי  - קדנציית מנכ"ל בקרה  תעמוד על 5 שנים.  

יו"ר דירקטוריון בקרה :

הקלפי לא אישר קדנציה שנייה ליו"ר דירקטוריון בקרה יוסי כץ ( 52 %  בעד ) .  באופן אישי אני מצטער על התוצאה של ההצבעה אבל כך אנו מחליטים וכך יהיה.

נצטרך ללמוד את המשמעויות של ההחלטה ולקבוע צורת התארגנות להמשך.

באופן אישי אני מבקש להודות לך יוסי כץ על עבודה קשה ומסורה כיו"ר דירקטוריון בקרה  - תחסר לי אישית.  

האסיפה שתהיה : יום שני 12.3.2018 בשעה 20.00 במועדון לחבר.

סדר יום  :

א.    שאילתות/הודעות .

ב.     חניות :  תוצג תכנית אב לטיפול בחניות שמוגשת על ידי רשות הבינוי.

תכנית החניות הכללית ( לאחר מספר שיפורים ובחינות מחודשות ) 

כולה מוערכת ב 400,000 ₪

 כאשר לשנת 2018 מיועדים בתקציב 60,000 ₪ שיכולים לתת מענה לסדר גדול של 20-30 חניות ( על בסיס מחלוטה מהודקת למעט היכן שיקבע כי הכרחי אספלט )  .

באסיפה תוגש מפת התכנית  ( אם יהיה עותק פיזי זמין שניתן לתלותו בחדר האוכל נתלה מבעוד מועד ). . ותעלינה שתי הצעות :

הצעת רשות הבינוי לבניה היקפית בלבד והסדרת חניות שלב ראשון  לאורך כביש הכניסה לארכיון גבע – דרומה לבית גוריון ( בית גלילי )     

הצעה שניה : בניה בתוך השיכונים : הסדרת חניות בית סביון וכביש האורך אליו + חניות מתחם הקדריה לשעבר + במפרים + שילוט + מראות.

כל הצעה בסכום של עד 60,000 ₪ .

ג.      הפעלת הכל-בו במתכונת מסחרית ( פתיחה לקהלים שאינם אוכלוסיית גבע) .

בעקבות פניות חוזרות ונשנות לאפשר קניית מי שאינם מאוכלוסיית גבע בכל-בו  ( עובדי בקרה ועוד ) ולאור הערכה ראשונית כי גידול המחזור בכל-בו על בסיס השארות בכח האדם הקבוע הקיים עשוי לסייע בהפחתת הגרעון שנותר בכל – בו .

נערכה בדיקה ראשונית של הנושא ומתברר כי על–פניו הפתיחה אפשרית,  אף תואם עם אורטל המשך התהליך הציבורי.

לנושא זה יש משמעויות ציבוריות שצריך לבררן קודם שנפנה החוצה להסדרה.

המזכירות מביעה עניין בקידום הבדיקה  ומבקשת לקחת בחשבון גם אפשרות שלאחר שנת הפעלה נבקש לבטל את ההסדר החדש ככל שיאושר.

הצעה לאסיפה: המהלך יתנהל ב – 3 שלבים  :

א.    אישור אסיפה עקרוני לבדיקת המהלך.

ב.     אישור רגולטורי  של ההפעלה ( כולל בדיקת נושאי מיסוי  ואחידות מחירים ) וביסוס מודל הפעלה של הכל-בו .

ג.      אישור סופי של ההפעלה באסיפה אל מול מודל הפעלה מפורט .

שבת שלום ( השער הצהוב על תילו) .

יאיר קארו.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף