אתגר הגבעה - רענן פרנס

אתגר הגבעה

"אתגר הגבעה" הינה תחרות אופנים ארצית הנערכת בגבע לזכר עוזי לב ז״ל, חלוץ רוכבי האופנים בגבע הנערכת באביב אחת לכמה שנים.

שמה של תחרות זו, שהפכה מסורת לרוכבי האופניים, מתאים ומבטא את מכלול האתגרים הניצבים בפנינו בפסח זה. 

על ארבעה אתגרים עומדת גבע:

האתגר הראשון - אתגר הפרנסה. ערך העבודה בגבע מיום הקמתה היה ערך מרכזי שעליו קונצנזוס רחב. התנאי להמשכיות חיינו המשותפים על גבעה זו, תלוי במחויבות של כל אחד ואחד מאתנו לתרומה מקסימלית לפרנסת משפחתו. 

האתגר השני - התמודדות עם "מכות״ שאינן בשליטתנו , יובש ובצורת, ממשלה המשנה את החוקים והתקנות בנושאים כגון קרקעות, מחירי תשומות חקלאיות, שינויי מטבע ועוד. 

האתגר השלישי - שאלת הזהות בה בקרה עוסקת בימים אלו, הנתיבים בהם תבחר ההנהלה החדשה  קריטיים לחוסן הכלכלי ולעתידה של גבע.

האתגר הרביעי - שאלת הזהות העתידית של גבע. לאן פנינו? אין ספק כי עלינו לבחון מחדש את חיינו המשותפים ומידת השיתוף הרצויה לנו. בחירת דרכנו החדשה תשפיע בוודאי על היחסים שבין אדם לחברו, רמת שביעות רצוננו, צביון חיינו המשותפים ויכולתנו להוות גורם משיכה להמשך חיים על הגבעה של ילדינו נכדינו.

בעבודת צוות, גמישות מחשבה, תבונה ושיתוף פעולה, מקווה אני שנוכל לאתגרים הרבים העומדים לפנינו. 

חג שמח, רענן פרנס

מופיע בעלון:
תגובות לדף