דברים שנאמרו - חייק פורת

דברים שנאמרו...

מאחר ואני שומע "על המדרכות " דברים שכביכול אמרתי או לא אמרתי באסיפה האחרונה בנוגע לבקשת הארכת קדנציה נוספת ליו"ר הדריקטריון של  "בקרה"  ואשר בינם לבין המציאות ת"ק פרסה, הריני מציג את הדברים בכתב ובאופן ברור ושקוף .

הערה :  גילוי נאות , הכותב  משמש כנציג ציבור במזכירות .

א.      דירקטוריון גבע החליט והמליץ על ביטול קדנציות של מנכ"ל "בקרה" העתידי . החלטה זאת נדחתה באופן גורף על ידי ההנהלה הכלכלית של גבע . מאחר ומדובר פה בהשקפת עולם מאד מסוימת של חברי הדירקטוריון ,העומדת בסתירה וניגוד לדעתם של חברי גבע המכהנים בהנהלה הכלכלית , הרי שיו"ר הדירקטוריון אינו יכול במצב של ניגוד אינטרסים ותפיסת עולם שכזאת להמשיך בתפקידו . ולטעמי (בלבד )  , יש פה אמירה של : "מפעל שיש לו קיבוץ " ולא להפך . כלומר , לבעלי המניות (חברי גבע) לא תהיה  אמירה ואחריות בנוגע לניהולו של מפעל "בקרה"- אמצעי הייצור העיקרי שלנו והלב הכלכלי של היישוב , ואת ההחלטות החשובות הללו יקבלו עבורנו מומחים שהיום הם כאן , ומחר הם שם .

ב.      לא צריך להיות כלכלן גדול ומבריק כדי להבין שרווחי "בקרה" בשנים האחרונות נמצאים בשחיקה  חסרת תקדים , והדברים נאמרו בגלוי לב באסיפה האחרונה ע"י יוסי כץ יו"ר הדירקטוריון  של "בקרה " בשנים האחרונות .   סיבות רבות למצב זה , חלקן ידועות וחלקן לא (לי לפחות ...) והציבור רואה בדר"כ את השורה התחתונה – שורת הרווח , והיא לא טובה  .

ג.       מי לוקח אחריות למצב או במצב שכזה? יו"ר דריקטריון "בקרה" שלמיטב הבנתי הוא איש של יושרה ואמינות , חייב להסיק מסקנות כנושא באחריות הכוללת למצב שנוצר , ואולי גם בעלי תפקידים הקשורים .  "להצלחות הורים רבים , הכישלון – יתום . . .  "

סיכום : אלה הדברים שנאמרו , לא יותר ולא פחות , ומחויבים להישמע או להיכתב על ידי בעלי תפקידים בכל תחום ובכל מגזר , אלה לא נושאים זניחים וחייבים להילקח בחשבון לפני כל החלטה , לבטח בנושא כל כך מהותי וקריטי לחיינו . הדיון בנושאים שכאלו בתוך קהילה קטנה כמו שלנו אינם נושא קל ופשוט , נהפוך הוא , הוא רגיש ונפיץ, לפיכך דיון לגופו של עניין והנחת הנושא על השולחן בשקיפות מירבית , רק תסייע למזער את "שיח המדרכות "  .

שבת שלום

חייק פורת

מופיע בעלון:
תגובות לדף