הודעות לדף

 

 


 

תכנית חוג העמקים

לשבוע שבין 4-9/3

*

חוג בטחון

יום ב' 5/3

ד"ר יוסי לנגוצקי (מוצא מאגרי הגאז)

התפתחות תעשיית האשלג והברום בים בהמלח 1925-1952

(אביו הקים את מפעלי ים המלח)

*

חוג יהדות

יום ד'  7/3 20:00    בגבע

ד"ר עירית אמינוף

הטוב שברופאים לגהינום

*************

 

והעיר שושן צהלה ושמחה

מופיע בעלון:
תגובות לדף