לקראת תהליך התמחור

 

לחברי  וחברות גבע שלום!     

לקראת תהליך התמחור המתקרב...

בימים הקרובים אפגש אישית עם חברי הקיבוץ העובדים בענפי המשק והקהילה, כהכנה לקביעת שווי משרת העבודה (תמחור) לכל עובד.

תהליך תמחור המשרות פותח פתח להכרות עם עולמו התעסוקתי של כל עובד, הכרות עם ניסיונו, יכולתו וכישוריו בכלל, ועיסוקו הנוכחי בפרט.

כמה מילים ביחס אלי:

מויש אבן ניר - חבר מושב אמירים,  יועץ ארגוני, מנהל חברת אגדה אסטרטגיה, לימודים בתחום מדעי החברה (MA) ומדעי ההתנהגות (לימודים לתואר שלישי).

בעל ניסיון של 16 שנה בליווי תהליכים בקיבוצים ובארגונים, פיתוח מנהלים, הקמה וליווי של יחידות משאבי אנוש, ניתוחי עיסוקים ותמחור משרות (30 קיבוצים).

בפגישתי עם העובד אלמד את עיסוקו, ונעבור על השאלון אותו מתבקש למלא כל אחד לקראת הפגישה.

השאלון בוחן את ממדי עיסוקו של העובד בהיבטים שונים. שאלון עם מדדים זהים ימלא המנהל הישיר.

במידה וימצאו פערים גדולים בין תפיסת העיסוק ע"י העובד לתפיסת העיסוק ע"י המנהל, תתקיים שיחה עם המנהל לאיתור מקורות הפער, בכדי ליצור הסכמה להגדרת העיסוק.

התמחור נקבע עפ"י מחיר השוק. פרמטרים נוספים הנם נתוני העיסוק המנותח, ניסיונו של העובד , השכלתו המקצועית הרלוונטית, ומדדים הקשורים לעיסוק.

התמחור עשוי להשתנות עם עמידה ביעדי התפקיד, באיכות הביצוע, בהתמקצעות, בהתייעלות וברווחיות.

בהמשך התהליך, לאחר סיום הפגישות האישיות, יימסר התמחור לכל חבר באופן אישי.  במידה ויהיה חבר שאינו שבע רצון מההחלטה, שמורה לו הזכות לערער בשלב ראשון מולי,  ואם זה לא יספק,  יוזמן החבר בשלב שני לצוות ערעורים שידון בערעור וייתן  תשובה אישית לחבר. מידע נוסף בנושא יינתן באמצעי התקשורת של הקיבוץ.

כמי שרואה חשיבות בנושא פיתוח הקריירה, אשמח אם כל עובד יציג לעצמו יעד של מצוינות מקצועית בתחום עיסוקו, לא רק בהיבט גובה תמחור המשרה, אלא גם כעמדת פתיחה לשיפור מיקומו המקצועי והשקעתו בעבודה

אני סקרן כמוכם לקראת הפגישה הקרובה, ומשוכנע כי נפיק ממנה את המיטב.

תאום הפגישות יעשה ע"י כרמלה ורינת גלילי שיעבירו לכל אחד שאלון אישי ומכתב זימון לקראת הפגישה.

רצוי וחשוב שהחבר יביא אתו לפגישה האישית את השאלון ממולא.

משך כל פגישה 30 דקות, ועקב התזמון בלוח הזמנים, אודה לכם אם תדייקו.

בברכה- מויש אבן ניר

אגדה אסטרטגיה

מייל: agada@agada.co.il

נייד : 828021 - 0522

מופיע בעלון:
תגובות לדף