מעט מנהל הקהילה - דורון חורב

מעט מנהל הקהילה

 

שלום חברים,

     תורמוסים – זה למעלה משבועיים פורחים תורמוסים ברחבי גבע. מי שטרם ראה את חלקת התורמוסים המקסימה, מאחורי מחסן האופניים אותו מטפח קובי רון, כדאי שיגיע וייהנה. כך גם ליד הדיר ובמקומות נוספים על הגבעה.

תקציב 2018 – לאחר שתי ישיבות מזכירות + הנהלה כלכלית אשר דנו בו, ולאחר שלוש ישיבות אסיפה בהן נדון התקציב, ולאחר משאל שחתם את התקציב, אני שמח על אישור התקציב.

באחד מהעלונים האחרונים הובאה התייחסות לאופן הגשת התקציב, ונאמר שיש בהגשה משום זלזול בציבור. בהתייחס לכך, אני רואה לעצמי חובה להציג את גישתי באשר להגשת התקציב ולציין, שאין ולא הייתה כל כוונה לזלזל במי מציבור החברים בעניין חשוב זה.

בניית התקציב מתחילה באוגוסט, ועד הגשת התקציב נערכות פגישות עם המנהלים, במטרה להשיג הסכמה לאחריות משותפת שלי כמנהל קהילה ושל כל אחד מהמנהלים, לעמוד ביעדי התקציב שהוגדר יחד. חלקם של המפגשים אינו פשוט, ולאחר שהוסכם עם כל מנהל מבנה התקציב והיעדים אותם התקציב צריך לשרת, הוא מוגש כשורה בתקציב הקהילה ואינו פתוח לדיון ציבורי. על פי גישה זו, מנהל הענף נושא באחריות לתקציב ועל כן גם יש לו הסמכות לדון בו. לצורך הדוגמה, לאחר שנקבע תקציב למערכת החינוך, בסמכות מנהלי וגופי מערכת החינוך לדון בדברים. מי שאינו חלק מאלו, לא נושא באחריות ועל כן אין בסמכותו לפתוח דיון בנושא.

 פתוחים לדיון ציבורי אותם נושאים המשפיעים על הציבור ונמצאים תחת אחריותו, סמכותו וכיסו. על כן הובאו לדיון הציבור והועברו למשאל, נושאים הקשורים למחירי שירותים שונים, אשר אותם בקשנו להטיל על החברים. לבד מתכנית התקציב, מוצגים בפני הציבור נתונים דמוגרפיים ונתוני התפרנסות, המהווים את התשתית למקורות ולשימושי הקהילה. חברים המעוניינים בכך, מוזמנים לפנות אלי ולשאול, ואף לקבל נתונים נוספים.

משאל בנושא צעדי חיסכון – "חוכמת הציבור" בהצבעתו בקלפי אינה קלישאה. אני מודה לחברים הרבים שהשתתפו בהצבעה וקיבלו החלטות כה אחראיות כלפי התקציב, ובוודאי תודה לוועדת הקלפי אשר טיפלה במשאל כה מורכב. כעת אני לומד את משמעויות ההחלטה, על מנת שאוכל לשמור על מסגרת התקציב. השנה יצאה לדרך, ומנהלי הפעילויות הם אלו שירגישו בלחץ המופעל עליהם לחסוך את השקלים. זו כמובן ההזדמנות לשלוח את מלוא הערכתי למנהלים, אשר ממשיכים ומשמרים רמת שירות גבוהה, במסגרת תקציב הולך וקטן.

תקציב השקעות – לאחר אישור תקציב ההשקעות אנו מתחילים לנצל אותו. אנו מעבירים מידי חודש 100,000 ₪ לקרן מילואים לבנייה חדשה, וסה"כ 1,200,000 ₪ ב 2018. רכשנו שני רכבי 7 מקומות, במקומם של שניים שהגיעו לסוף דרכם. החלפנו גג במבנה סביונית, לאחר שרעפיו התבלו ולא יכלו עוד לגשם. ואנו פורסים השקעות נוספות אל תוך שנת התקציב כולה, כדי שנוכל לווסת את גובה ההוצאה החודשית של הקהילה.

כביש הכניסה לקיבוץ – ערכנו סיור עם משה ענתבי מהנדס המועצה, כדי לבחון כיצד לשפר את כביש הכניסה לקיבוץ, בואכה תחנת ההיסעים. המועצה, הרשומה כ"מועצה מתכננת", עוסקת כעת בתכנון ציר הכניסה המעגלי של גבע, כ 500 מטר אורכו. למול התב"ע (תכנית בינוי ערים) המאושרת לגבע בתא שטח זה ובהתייחס לתשתיות הקיימות, יתוכננו הכביש, מדרכות, ניקוז, תאורה ופיתוח נוף. עם השלמת התכנון ובהתאם לתקציב העומד למועצה לעניין זה, יוחלט בתיאום עם הקיבוץ מה ייעשה. התקציב המונח כעת די בו לביצוע התכנון ואולי להתחלת ביצוע חלקי, וככל שיעמדו תקציבים נוספים במהלך השנה, תוסיף המועצה ותשדרג את תא שטח הכניסה לקיבוץ, ובהתאם לתכנון.

חיסוני דחף נגד כלבת – בשבוע שעבר הגיע וטרינר המועצה, לבצע חיסוני דחף לכלבי הקיבוץ כנגד מחלת הכלבת. זהו מאמץ שעושה המועצה למיגור מחלת הכלבת המתפשטת ממזרח. סייעו ביידוע ובטלפונים לבעלי הכלבים, שירה קפלן וערן גל, ועל כך תודה להם מקרב לב. לבד מ 5 כלבים, חוסנו כלבי גבע כולם. בעלי הכלבים שכלביהם טרם חוסנו, הופנו לחסן את כלביהם במועצה או בכלביה. חשוב מאוד שיתוף הפעולה וההיענות בעניין זה, והערכתי הרבה לבעלי הכלבים שגילו אחריות וחיסנו את כלביהם. בהזדמנות זו ברצוני להזכיר לציבור החברים, שאם מי מכם נתקל בתן בחצר הקיבוץ, יש לדווח על כך מיד לשירה קפלן או לערן גל. כמובן, שמי אשר בא במגע עם תן או ננשך על ידי כלב, עליו לפנות מיד לביה"ח ולקבל טיפול מונע נגד כלבת (מחלה איומה וחשוכת מרפא). כמו כן אנא, שאריות מזון מהחי הנזרקות לפח, אנא הכניסו לשקית, קשרו אותה היטב, ובהשליככם אותה לפח, וודאו שמכסה הפח סגור. בעלי כלבים וחתולים מתבקשים להאכיל את חיות המחמד שלהם בביתם, ולא להשאיר שאריות מזון מחוץ לבית. הקפדתכם ועזרתכם בכל אלו, יסייעו בידינו לעבור בשלום את מגפת הכלבת.

החלפת ספק אינטרנט – במהלך הקיץ חווינו כחודש ימים האטה ותקלות רבות בהספקת אינטרנט זמין. נפגשנו טל גולן, שירה קפלן ואנוכי מספר פעמים עם ספק השירות. בהתייחס לתשובותיו ולהחלטותיו באשר לאחריותו לתקלות, החלטנו לסיים ההתקשרות עם ספק זה. במהלך ינואר החל לפעול ספק אינטרנט חדש, כאשר כניסתו לפעילות כרוכה הייתה בהחלפת חומרה ובהסדרת ארכיטקטורת רשת האינטרנט. במהלך שלושה ימים עבדו הספק, טל ושירה סביב השעון, כדי למזער את חוסר הנוחות לציבור החברים, וכדי לתת מענה לחברים ולפעילויות שחוו תקלות. מדובר בהישג מאוד מכובד, כאשר מבצעים מהלך כה מורכב, המקיף מערכות רבות. ואני סמוך ובטוח שבמהלך החודש יחושו המשתמשים בהבדל ובשיפור במדדי זמינות ומהירות אינטרנט. חשוב לי לחזור ולהדגיש שלמרות הקושי ומורכבות המהלך, חברים ומנהלים קיבלו תשובות וטיפול בטווח של מספר שעות, כאשר בפרק זמן של שלושה ימים היה צורך לספק מענה למערכות רבות, ועל כך הערכתי הרבה לשירה ולטל על עבודתם המקצועית והאחראית.

הודעה מהדואר – חברים מתבקשים לפנות אל עובדי הדואר בשעות הקבלה המפורסמות, ויענו בסבר פנים נעים ובשירות האדיב של אייל וישי.

ולסיום, ישנם אנשים שאינם נדרשים לכבות את האור כדי להימצא בחושך.

ולשבת של שלום ומנוחה, שנדע למצוא את מתג האור, זה הפנימי, זה שמציע הנוף, וזה שמציעים חברינו ויקירנו. כי יש בנו סיבות רבות להתנחם בהן.

דורון חורב, מנהל קהילה


מופיע בעלון:
תגובות לדף