משולחן המזכיר - יאיר קארו


משולחן המזכיר

אלי בתמחיר בואה.

אספות  וקלפיות תם מצעד האספות והקלפיות.  הכל נפתח להצבעה וכך נקבע:

כל הסעיפים למעט סעיפי מזון  וכלבו אושרו - ובהתחשב בהצבעה הדמוקרטית ופיצול ההצבעות לפעמים בין שתי חלופות תומכות וחלופת התנגדות זוהי תוצאה מעניינת.

הסכום החסר כתוצאה מאי-אישור  סעיפי מזון-כלבו  מצריך איתור מקורות חלופיים לקיצוץ. לפי שעה נבדקת האפשרות שמירב הסכום החסר יגיע מהתייעלות בחדר האוכל (כפוף לבחירת אקונום חדש) .

אסיפת המשך מרגשת :   19.2.2018  שעה 20.00 במועדון לחבר.

א.     מועמד לאקונום.

ב.      מועמדים נציגי צבור להנהלה כלכלית:  זיוה רכט – יוחאי רז (מקום אחד).

ג.       משך קדנציית מנכ"ל בקרה.

ד.     יוסי כץ – קדנציה נוספת כיו"ר דירקטוריון בקרה. 

תמחור משרות - עדכון.

המהלך של תמחור משרות מתקדם לאיטו.  פגישה ראשונה של מויש ( המתמחר)  עם מנהלי ענפים עלתה היטב.

סבב שני של פגישות צפוי ביום רביעי  הקרוב-   21.2.2018. נעמה תתאם ואודה על היענות מאירת פנים.

בהמשך עוברים לתמחור משרות בבקרה.   התהליך בבקרה אמור להתחיל  ב28.2.2018  פרטים מלאים יותר לכל חבר וחברה בבקרה ישלחו בהמשך כולל מועד ומקום הפגישה.  כל התהליך של זימון החברים לפגישות יתבצע על ידי כרמלה ורינת גלילי  והן גם תסייענה בשאלות שונות הקשורות לשאלוני המשוב אשר יחולקו בהמשך לחברים .

לכן לא להיבהל אלא להסתכל – לא יודעים או לא מבינים כרמלה/רינת עזרה ראשונה . וזה בסדר גמור להגיע לפגישה עם שאלון שאינו מלא כולו .  המתמחר – מויש – ערוך לכך .

אנו ערים לאפשרות שנשמט שם או חבר/חברה מבקשים לפגוש את מויש.  אין מה להסס  - להרים סלולר לכרמלה/רינת והן תטפלנה  בנחישות וברגישות.  

ככל שהמהלך יזרום כסדרו ההערכה היא  שבשלהי אפריל 2018  נסיים את שלב התמחור ( למעט ערעורים ככל שיהיו ) .

במקביל אנו נערכים לסיום עבודת המיפוי של הצוות המכין גם כן עד סוף אפריל.  ומתחילה להתגבש נקודת ראות והערכה ראשונית של לוח הזמנים להמשך ( אשתדל לפרסם בהמשך החודש) .   

בחירת צוות היגוי למהלך – נציגי ציבור

צוות ההיגוי כולל שלושה בעלי תפקידים :  מרכז משק – מנהל קהילה  - מנהלת מש"א.

מנהל התמחור ממליץ לצרף 3 נציגי צבור חוצי גיל ומגדר ( כלומר מבוגרים – ביניים – צעירים ).

צוות זה מלווה את התהליך וככל שיעלו בו נושאים המצריכים מבט ציבורי מחודש הצוות יהיה הגורם הראשון שבו ילובנו הדברים.

אני פונה לכל החפץ להציג  מועמדותו  לפנות לנעמה ( בכל ערוץ תקשורת )  ולהודיע על כך.  ככל שיהיו עד שלושה פונים  יאושר באסיפה . אם יהיו יותר משלושה מועמדים – הקלפי יכריע.  

את המפגשים של הצוות ככל שיהיה בהם צורך   - יזמין מויש ( משה אבן ניר )  וטרם סוכם על שעות בהן יערכו המפגשים  .

בחירת צוות דיון בערעורים -  יעלה לטיפול בהמשך.

ערוץ גולן - 900 :  לבקשת חברים יוקרן בווידאו שוב המפגש הציבורי עם מויש שנערך בחדר האוכל 29.1.2018  . יש בו הסבר מרגיע ללא מעט נושאים הקשורים לתמחור ולתהליך עצמו – מומלץ לצפות.


מפגש תמחור משרות 29/1/18 from kibbutz geva on Vimeo.

מכתב פניה לחברי גבע -  מצורף מכתב פניה של מויש לכלל חברי גבע.  כדאי לקרוא גם מכתב זה – יש בו כדי להסביר ולתאם צפיות.

שבת שלום – שבת של חמה זורחת לאחר השבוע הגשום הטוב הזה.

יאיר


מופיע בעלון:
תגובות לדף