עוד על חיסכון והתייעלות - רחלי וייס

ועוד על חסכון והתייעלות

סדר היום כפי שנקבע והוצג על ידי ההנהלה הוא: הדרכים לכיסוי הירידה בהכנסות של מיליון ₪ בתחום העבודה. באסיפה, הציגו בפנינו ניתוח מפורט בדיאגראמות של העובדים בעבודת חוץ וכן העובדים בבקרה. ניתוח חשוב שניתן ללמוד ממנו רבות. כמו כן דובר על צעדים שננקטו בתחום למשל העלאת שכר המינימום...

אך, כל מה שקורה עם העבודה בתחום המשקי והקהילתי- כמות עובדים שכירים או מקומיים, היקפי משרות, לא קיבלו כל התייחסות באסיפה.

כשנתבקשו בעלי התפקיד להתייחס לסוגיה של צמצום היקפי מישרה או ויתור על חלק ממשרות האדמיניסטרציה כמשל,ניתנה התשובה ש:

 1. המציאות היא מורכבת וקשה- (ברור שיותר קל להחליט על העלאת מחירים לציבור... אבל האם זו הטובה מבין הדרכים הקיימות ?).

2. לאחר מעבר לקיבוץ מתחדש המשרות יקוצצו ותהיה התייעלות..- (ולמה לא כבר היום? אם יהיה ניתן אז... ניתן וצריך גם היום.. ובכלל עדיף שאנשים ידעו היום מה סביר להניח יהיה גורל עבודתם אם נחליט על שנוי.)

אם בעניין פרנסה ועבודה אנו עוסקים, אנא בדקו והציגו לנו את כל רוחב היריעה – וראו היכן ניתן עוד לצמצם כוח אדם והיקפי מישרה במגזר המשקי והקהילתי.... זה אכן תהליך מורכב אך חשוב כחלק מתהליכים של התייעלות ארוכת טווח.

אצל חדווה מרכזת מש"א, קיימים כל נתוני ההעסקה של כולם וכמו כן לדבריה יש גם המלצות של התק"ם בנוגע לתקנים והיקפי משרה רצויים.

מבקשת להביא אותם לידיעת הציבור.

להורדת היקף ימי העבודה של שדרת הניהול למשל בימים כאלה שמחפשים חסכון, והעברת הימים המתפנים להתפרנסות נוספת יש מעבר לצמצום ההוצאות והגדלת ההכנסה מהעבודה גם ערך של דוגמא אישית... בבחינת נאה דורש, נאה מקיים.

רחלי וייס

מופיע בעלון:
תגובות לדף