משולחן המזכיר - יאיר קארו

 

מה שהיה ומה שאולי יהיה

אספות  וקלפיות – אנו בישורת האחרונה  של החלטות בנושאי תקציב לשנת 2018.

לאחר 4 אספות עם סדרת השתתפות יורדת  50 – 50  - 30 – 12  אישרנו תכנית משק 2018 ,  תקציב קהילה 2018 ונותר לנו קלפי ביום שישי 9.2.2018  להכריע על חלופות מודל המים ועל צעדי החיסכון.

אני פונה לכל חבר וחברה  להתגבר על מה שנראה לכאורה מובן מאליו – "להצביע הכל נגד וההנהלה תסתדר כבר זאת בעיה שלה"  ולשקול את הצבעתו-הצבעתה פעם נוספת לפני ההקפה בעיגול של החלופה הרצויה.

תמחור משרות -   פגישה ציבורית בנושא זה התקיימה ביום שני 29.1.2018 בחדר האוכל בשעה 20.00 ושודרה בערוץ הריאליטי "גולן  - 900 ".

התנעת התהליך שמטבעו רגיש ומורכב  מתחילה ביום ראשון 11.2.2018 בסדרת פגישות מנהלי ענפים עם מויש אבן ניר.

רשימת החברים המוזמנים לתמחיר נמסרה למויש ותהליך קביעת הפגישות  יעשה בהמשך.

אפשר ששכחנו מישהו - אפשר שנשמט מישהו -   עברנו פעם ופעמיים נקווה שלא.

איוש צוות/ים ציבוריים  - לאחר שיבורר ויובהר מה נדרש נצא לציבור לקבלת שמות מועמדים/ות.  

זיכרונות עבר קרוב משמשים לקח לנסות ולפעול ברגישות ובקשב.

מאידך תמחור משרה מוכרח להתרחש בתוך טווח נתונים ריאליים כלכליים ולא בתוך עולם משאלות – הפער הזה שבין צפיות ומציאות לא תמיד בר גישור.

חניותמספר כלי הרכב החונים על הגבעה (כולם עוברים דרך השער הצהוב הנפתח לקראתם ולכבודם ) גדל בהתמדה.

נוספים עובדי חוץ ונקלטים בעלי רכב פרטי או רכב מעסיק.  צפוי דיון מזכירות מספר חלופות שהכינה רשות הבינוי  - וגם אם יתמהמה בוא יבוא.

ככל שהדיון במזכירות יתכנס לחלופות ריאליות יגיעו החלופות הללו לאסיפה .

פנסיות  - חודש עבר מאז נכנסה ורד ידין לעובי הקורה.  סדר פרפקציוניסטי נחת על המערכת.  

עבודת נמלים מדויקת פרטנית להשלמת המידע על כל פנסיה של כל אחד ואחת.

משימה המצריכה פניות תקיפות לאנשי חברות ביטוח  מול נועם אישי ופניות לחברים לסייע בטיפול בבדיקת הפנסיה לכל אחד ואחת והסדרה ככל שיש צורך כמו גם העברת פנסיות וקרנות וזכויות שונות ומשונות . אני מודה לחברים הרבים שאליהם כבר הגיעה ורד על שיתוף פעולה מהיר ואדיב שגם הביא תמורות כספיות לא מבוטלות כלל.

מבקש מכל חבר וחברה להיענות בחיוב ובמהירות לפניות ורד -  זו מלאכה קשה שהצלחתה חשובה לכולנו ולכל אחד ואחת לעתידו.  

אני מבקש להסביר בהזדמנות זו שבקשות לתלושים וטפסי 106  מעובדי חוץ  נדרשים גם לצורך בקרת הפקדה ומלוי קרן הפנסיה שלהם ככל שמשכורתם אינה מגיעה ליעד גבע.

העדר תלושים עלול למנוע הפקדה ככל שהיא נדרשת וביום פקודה  - שוד ושבר.

בצנרת למזכירות : רשימה חלקית.  נושאים 1 – 4 יגיעו לאסיפה – קלפי לאחר המזכירות.

1.קדנציית מנכ"ל בקרה – קביעת משך קדנציה לעתיד על פי הנחיית המבקר .

2. בחירת יו"ר דירקטוריון בקרה. .  

            3. המלצת ועדת איתור על אקונום .

            4.מועמדים נציגי צבור להנהלה כלכלית גבע אחזקות .  

            5. ועדת צעירים/קליטה  - דיווח מצב העומס והתור בקליטה .

שבת שלום -  טרם הגיעו צילומי הרחפן  של השער הצהוב – השער הפיזי מטאפורי של קבוצת הגבעה.

לכן נסתפק בגשמי הברכה שירדו בינואר והשיבו אותנו על חיקו החמים של הממוצע הרב-שנתי  ונשמע אנחת רווחה זמנית ומתונה בגד"ש  ובמטעים.

יאיר

*****************************

ומן המערכת:

עד שיגיעו צילומי הרחפן  של השער הצהוב – השער הפיזי מטאפורי של קבוצת הגבעה.

הרי לכם צילום מטאפורי נוסף ומותר ליחס לו כל פרשנות העולה על הדעת

מופיע בעלון:
תגובות לדף