הודעות לדף


תכנית חוג העמקים לשבוע שבין 3/2-10/2

*

חוג בטחון

יום ב' 5/2 באודיטוריום בית שטורמן

בשעה 20:30

ד"ר שאול אריאלי

ניתוח של כל האופציות הקיימות

להסדרים עם הפלשתינאים

*

חוג יהדות

יום ד' 31/1 בשעה 20:30 בגבע

פר' ישעיהו גפני

זיקתה של התפוצה היהודית לארץ ישראל

בימי בית שני ולאחר החורבן

**************


צילום דן פלג

מופיע בעלון:
תגובות לדף