הרשמה ללימודים - הילה לנדאו

נפתחה ההרשמה ללימודים בשנה"ל תשע"ט

ההרשמה תעשה בכתב על גבי טופס ייעודי

חברים המעוניינים לצאת ללימודים ימצאו את הטופס באתר גבע או במזכירות להורדה

את טופס ההרשמה המלא יש לשלשל אל תיבת הדואר בכניסה למשרד משאבי אנוש, ולציין לימודים על המעטפה.

ההרשמה תסתיים בתאריך 28.2.18 ולאחר מועד זה לא תתקבלנה פניות נוספות.

הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט

הנהלת מש"א המרכזת את תחום ההשכלה פותחת את ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019.

אנו מזמנים את חברות וחברי הקבוצה, המעוניינים לצאת ללימודים : מקצועיים, לתארים אקדמאים ולתארים מתקדמים בשנת הלימודים הקרובה  תשע"ט, לפנות ולהגיש את הבקשה באופן מסודר.

אנו רואים חשיבות רבה ביציאה ללימודים להתמקצעות, שיפור ומיצוי כושר ההתפרנסות, ובפרט בעת הזאת של בחינת הקיבוץ את אורחות חייו.

על מנת שנוכל לדון ולטפל בבקשות יש להגיש את הפניה בכתב , על גבי טופס ייעודי.
את הטופס ניתן להוריד מאתר גבע או לקבלו במזכירות.

בימים אלו אנו מעדכנים את נוהל ההשכלה והקריטריונים ליציאה ללימודים ונביא את הצעתנו לדיון במזכירות ובהמשך להכרעה הציבור.

רצוי לקרוא את הנוהל הלימודים, שאושר בשנת 2016, הנמצא באתר גבע, או לקבלו במשרד משאבי אנוש.
ההרשמה תיסגר בתאריך 28.2.18 – בקשות שיוגשו לאחר מכן לא יטופלו.

את הבקשות ניתן להגיש לתא הדואר בכניסה למשרד משאבי-אנוש.

בברכת שנת לימודים פורייה ומבורכת,

הילה לנדאו, רכזת תחום ההשכלה

בשם הנהלת מש"א
מופיע בעלון:
תגובות לדף