דף מספר 2308
דף מספר 2308 י' בשבט תשע"ח 26 בינואר 2018

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו:

daf@kvgeva.org.il

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף