הודעה לציבור - קבוצת דון קיחוטה

הודעה לציבור

בסוף השבוע שעבר החתמנו 222 חברים וחברות על הצהרה שיצביעו בקלפי נגד מיזם הטורבינות.

ברוב של יותר מ 80%. לאחר מכן פנה יאיר קארו לראש המועצה עובד נור, בבקשה שיסייע לגבע להיפגש עם הנהלות עין-חרוד וכפר-יחזקאל, כדי לבחון מחדש את הפגיעה ההדדית בין ישוב לישוב, השיב ראש-המועצה בסירוב.

באסיפה ביקש יאיר שנמתין לחוות דעת משפטית מטעם המשרד שהכין את החוזה בין היזמים לגבע .

חוות-הדעת לא איחרה לבוא. העורך-דין שכתב את החוזה בין היזמים לגבע ממליץ שלא ננסה להפר אותו לפני שנתקדם לקלפי. את החוזה החתום המפורט בין גבע ליזם עדיין לא ראינו . את חוות הדעת איננו רשאים לפרסם. לכן אנו קוראים לאסיפת חירום בנושא מיזם הטורבינות ודורשים להביא את ההחלטה להכריע בנושא בקלפי. ביום חמישי הקרוב 25.1 אנו עולים למפגש בעין-חרוד-איחוד כדי לשכנע את ציבור החברים שם לבטל את ההחלטה.

כל חברי גבע מוזמנים להיפגש למפגש שייערך במועדון של עין-חרוד איחוד בשעה: 20:00 .

אנו מתחיבים להמשיך וליידע את כל תושבי גבע באופן שוטף בשלבי התקדמות המאבק על עתיד גם והאזור.

בברכה חברי קבוצת דון קיחוטה דה ל שמאטע.( שמות חברי הקבוצה שמורים במערכת)

מופיע בעלון:
תגובות לדף