הצעת זיוה וחברים לחיסכון + תגובות חברים

הצעה לקלפי-בנושא חיסכון בתוכנית המשק-ל-2018

1. חיסכון בקהילה- יבוצע ע"י הפחתה של 3% בתקציב האישי של כלל מקבלי תקציב  (חברים, מועמדים, נקלטים, ילדים, חיילים...),

הפחתה זו תאושר רק ל-2018 !

החיסכון-540,000 ₪.

הבהרות :

א.      הפחתה זו תהיה במקום כל העלאות המחיר שתוכננו בשירותים השונים לחבר:   (מזון, כל-בו, מחלבה, רכב, מכבסה, מספרה).

ב.      ההצעה למודל חיוב/זיכוי צריכת מים  של החברים, יובא להחלטה בקלפי (ע"י מ. הקהילה), והצעתנו לא באה במקומה.

2. חיסכון בתאגידים וענפי-משק – שאר החיסכון הנדרש (ב-2018 ) ,בסך כ-500,000 ש"ח  יתקבל מקיצוץ בהוצאות ו/או בהשקעות של כלל המגזר העסקי, עפ"י חלוקה שתקבע ע"י הועדה הכלכלית (ללא צורך בקלפי)

הבהרות:

·       האסיפה אישרה להעביר הצעה זו לקלפי והיא תעמוד מול הצעת המזכירות לקיצוץ בסבסוד הקהילה. 

בהצעתנו יש תרומה שוויונית של כלל החברים, לטיפול במצב תקציבי לחוץ ב-2018 (של הקהילה ותאגידיה), שאינו קשור כלל להפרטות וצריכה פרטית. הקהילה המשק וכן החבר מתחלקים בנטל באופן שווה. 

·      ברמה הפרקטית:

·       קיצוץ זה יפנה כסף זמין ומיידי שאינו מסתמך על צריכת השירותים לסגירת הגרעון.

·       ההצעה בתוקף לשנת 2018 בלבד!  חשוב לא לקבע קיצוץ בסבסוד בשנה שבה נבחנים התהליכים לעתיד המשותף שלנו. רצוי להמתין לסיום התהליך ולקבל החלטות כחלק מהתמונה השלמה כשכל הנתונים בידינו.

·       אנחנו יודעים שנעשו מאמצים גדולים להתייעלות וקיצוצים בתוך ענפי המשק ולכן סעיף 2 מעביר את האחריות והסמכות למנהלי ענפי המשק והקהילה לבדוק שוב ולבחון את הקיצוצים הנדרשים. 

·       באסיפה הועלתה הצעה על ידי אלי מזרחי בנושא הכנסות מהפנסיות/הביטוח הלאומי שמאפשרת החזר מס של כ- 300,000 ₪ . כאמור,  אנחנו מאמינים שהמנהלים ידעו למצוא את המקורות לכיסוי 500,000 ₪ הנותרים בגרעון.

אנחנו קוראים לחברים לעשות את הדבר הנכון. זוהי תזכורת לכולנו כי אנחנו חלק מהקהילה והאחריות לקיומה מוטלת על כולנו. זו קריאה להוגנות, לעשות את הדבר הנכון גם כאשר הדברים אינם נוגעים לי ולכיסי באופן אישי.  מפעם לפעם אנו נדרשים לעשות מעשים קטנים ונכונים. ניצוץ של נתינה ועבודה משותפת למען הכלל . זה עדיין אפשרי !

בברכה, זיוה אוחיון רכט

בשם חברים


***********

למה הצעת זיוה וחברים היא הצעה טובה יותר ?

הצעת זיוה

1.כי הקיצוץ בתקציבי חברים הוא זמני, רק לשנת 2018

2. כי היא מאפשרת כסף זמין ובטוח לקהילה.

3.כי היא לא מסכנת סגירת שירותים עקב  העלאות מחיר

 

4.מטיל על הנהלות הקהילה והועדה הכלכלית לחפש עוד  התייעלות, כדי לחסוך עוד חצי מיליון.(כמו,צמצום כוח אדם בקהילה, למשל.)

 

 

הצעת הנהלה

מעלה מחירי מוצרים ושירותים לא. באופן זמני. והתוצאה-החברים/ות ישלמו בסה"כ יותר מתקציבם.

רק במידה והחברים ימשיכו להשתמש בשירותים למרות העלאת המחירים, יכנס  כסף לקופה.   

מציבה אותנו במדרון חלקלק בו מעלים מחירים- פחות חברים משתמשים- יוצר גרעון- מעלים מחירים.עד סגירת השרות.

כל המיליון החסר  מוטל רק על  תקציב החברים

 

רחלי וייס

***********


מופיע בעלון:
תגובות לדף