משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר


האסיפה שהייתה וזו שתהיה וים החזיתות שמסביב - המשך

קהל גדול, כ – 50  חברים וחברות ואולי מעט יותר, מילא את מועדון לחבר ביום שני 15.1.2018  לדיון  המשך על תכנית משק ותקציבי קהילה 2018.נדמה ששנים שמועדון לחבר לא ידע רצף מכובד שכזה ולא מעט חברים החלו להנות מהגעתם לאסיפה..

שאילתה בעניין טורבינות הרוח נשאלה ותשובה ניתנה  - ואפשר לראות בערוץ גולן – 900 .  

שאילתות פרטניות בנושאים כספיים יועברו לדורון. גם על חלק משאלות רחלי וייס ניתנה תשובה בכתב.   

למרות הזמן שאנו משקיעים במתן מידע ,דיווח, מספרים, עדכונים  - ללא תקדים בהיסטורית הגבעה  - נשמעו מספר פעמים במהלך האסיפה ביטויים שלטעמי אפשר היה בלעדיהם ואף ניתנו עצות ללא בדיקה מקדימה שקל לייעץ אבל "מעט" יותר קשה לבצע.

לשם דוגמא  - מסרנו בהצגת תכנית המשק  מידע נרחב על בעיות עבודה ופרנסה. למרות המחשבה שאולי יש לדברים פתרון מהיר ופשוט המציאות מורכבת איטית וקשה.

חברים שמבקשים להבין וללמוד את מורכבות נושא היקפי המשרות  - בעיות עבודה ופרנסה -  קשיים במכרזים חיצוניים – ושלל נושאי תעסוקה , מוזמנים לקבוע עם חדוה פגישה לשמוע מעט ולהתרשם.

תכנית התייעלות הצעת  מזכירות+ וועדה כלכלית הוצגה על ידי דורון.

תכנית חלופית הוצגה על ידי זיוה רכט וחברים.  

מאחורי ההבדלים בין התוכניות עומדות תפישות עולם כלכליות-חברתיות מנוגדות.

סוכם :  בקלפי 26.1.2018 עומדות להצבעה עקרונית :

חלופה א  -  מזכירות/ועדה כלכלית  -  עיקריה  אי פגיעה בתקציבים אישיים  והעלאת  מחירים העמקת הפרטה. 

אני ממליץ לכל חבר ולכל משפחה מרובת ילדים שכבר החליטה כיצד להשתמש בתקציבה אחרי איחוד התקציבים  לשקול קיצוץ 3%  מתקציבה טרם ההצבעה ולא להתלונן אחרי ההצבעה. אמנם האחוז הוא אותו אחוז (  3% )  אבל הוא יקוצץ מתקציב שונה.

מול חלופה ב - זיוה וחברים  - עיקריה  קיצוץ 3%  בתקציב אישי חברים לשנה אחת בלבד  ומרכיב הנוגע לקיצוץ והתייעלות במגזר העסקי.  והיה וחלופה ב תזכה לרוב תם ונשלם לשנה זו .

והיה וחלופה א תזכה לרוב – יערך שבוע לאחר מכן קלפי על מרכיבי התכנית עצמם.

ברור לי שכבר כאן יש חברים שעייפים מהקריאה -  גולן 900 מחליף זאת בצפייה מרתקת.

לאחר מכן נערך דיון אל תוך הלילה ( אחרי 22.00 ועדיין המועדון הומה חברים )  על תקציב השקעות קהילה  שאושר למעט הקפאת תקציב  "סריקת מסמכים " בגובה 50K  עד לקבלת הנתונים הדרושים.

לגבי התקנת שירותים בבית הקברות ( אין קשר תרבותי עמוק בין  מסמכים לשירותים , פרט להרגלי קריאה,  ולכך שהכסף יודע לעשות כל אחת מהמשימות הללו ).

שבוע הבא נמשיך ביתר שאת באותו מקום באותה שעה לשלב השלישי והאחרון ( ? )  מודל המים  - תקציב קהילה – תכנית משק .

אנחנו עוסקים במקביל בנושאים רבים ( ים החזיתות שמסביב )  שבחרנו לתת להם עדיפות ולהקצות להם זמן – יש בוודאי חברים שסבורים שיש נושאים אחרים שדחוף יותר לטפל בהם.

ניהול וקביעת סדר יום והוצאתם לפועל מצריכים גם אחריות , המבקשים לקבוע סדר יום אחר מוזמנים לשאת איתו גם את נטל האחריות.

תהיה שבת טובה – שערי הגבעה הצהובים יישארו פתוחים לאוויר העמק הצונן  וגשמי ברכה יזלגו על שמשות המכוניות במגרש החניה כדמעות נוחם על לחי.

יאיר קארו.

 

צולם ביום סגריר

מופיע בעלון:
תגובות לדף