העברות חיוב שימוש ברכב

העברות חיוב

את העברת החיוב על חשבון ענף לאישור מנהל הענף/ועדה ,ניתן לבצע כבר בעת ביצוע הזמנת הרכב.

העברה זו תתבצע על בסיס נתונים עתידיים (כמות הקילומטרים והזמן) ולכן עדיין לא ניתן לקבוע את מחיר הנסיעה,וזאת לאחר אישור מנהל ענף/ועדה.

ניתן לבצע העברה מלאה של עלות הנסיעה או לחלוק את החיוב בין כמה משתמשים שונים.

לאחר סיום הנסיעה ואיסוף הנתונים מהרכב, ניתן לבצע חלוקה המתבססת על נתוני נסיעה אמיתיים כפי שנאספו מהרכב וממערכת הסדרנט.

 

הזמנת רכב

א.         מסך ראשי – הזמנה רגילה


 

עיקרי טופס הזמנת הרכב נשארים כפי שהיו טרום מערכת החיובית.

 

1.      פרטי הנסיעה – הפרטים הטכניים של הנסיעה, שעה, יעד ומטרה.

2.      פרטי מחויבים – לכל נסיעה חייב להיות לפחות מחויב אחד ולכן, כברירת מחדל, מחויב אוטומטית מזמין ההזמנה.

בחלק זה של הטופס ניתן לבחור את המחויבים להזמנה ומוצגים המחויבים עבור הזמנה זו תוך הפרדה בין המחויבים אוטומטית לבקשות העברת החיוב שנשלחו.

 

בחירת המשתמשים המחויבים תתבצע על ידי לחיצה על כפתור בחר משתמשים

 

 

1.      טופס בחירת משתמשים

רשימת המשתמשים: באופן אוטומטי תופיע רשימת "משתמשים קרובים", לחיפוש משתמשים נוספים יש לסמן אות מהטבלא למעלה(2). לבחירת משתמש לחיוב יש ללחוץ על שמו.

2.      משתמשים אשר: יש לבחור סינון לפי שם פרטי או שם משפחה ולאחר מכן להקיש על האות הרצויה (שימו לב – לעיתים יש יותר מעמוד אחד).

3.      משתמשים שנבחרו: החיוב יחולק באופן שווה בין המשתמשים ברשימה. על מנת להוציא משתמש מהרשימה יש להקיש על שמו.

4.      שמור: לא לשכוח לשמור על מנת שהמערכת תתעדכן.(מראה  המסך ההזמנה לאחר העדכון).

עם החזרה לטופס ההזמנה תתקבל רשימת המחויבים כולל מצב הבקשה והאפשרות לכתוב הסבר לבקשת החיוב למשתמש אותו אנו מבקשים לחייבחלונית הערות: ניתן להקליד טקסט חופשי,על מנת לידע את המשתמש שאליו מעבירים את החיוב במה מדובר.

ניהול הזמנות

 

א.      מסך ראשי – ניהול הזמנות. המודול נפתח אוטומטית במצב הזמנות שלי. מקומך במערכת- הזמנות שלי

1.      סרגל כלים ראשי- ניווט בין המודולים השונים של המערכת. נשאר קבוע.

2.      סרגל כלים מודול –במסך ניהול הזמנות מאפשר ניווט בין הזמנות שלי, נסיעות שלי, בקשות לאישורי, העברות לחשבוני, נסיעות עבר.

3.      פרטי הזמנה - הפרטים הטכניים של הנסיעה, שעה, יעד ומטרה.

4.      פרטי החיוב -  סוג החיוב (לפי סדרנט או רכב). במידה והחיוב הוא ע"פ סדרנט יופיעו כל המשתמשים לחיוב וחלקם היחסי. במידה והחיוב הוא לפי נתוני הרכב חלק זה יהיה ריק (טרם התבצעה הנסיעה ולכן אין נתונים).

5.      סיבה – במידה ובקשתך להעברת חיוב נדחתה תופיע סיבת הדחייה.

6.      ערוך הזמנה – מחזיר לחלון הזמנת רכב ומאפשר לערוך מחדש את כל פרטי הנסיעה כולל פרטי החיוב עבור ההזמנה (בכפוף להחלטות ו.רכב).


מופיע בעלון:
תגובות לדף