מי יפגע מהקיצוץ בתקציב - זיוה אוחיון-רכט

תוכנית הקהילה לשנת 2018

מי יפגע מהקיצוץ בסבסוד הקהילה ?

הצעת קיצוץ הסבסוד בתקציבי הקהילה הולכת לפגוע בכיס של משפחתנו באופן ישיר.  חבל לי יותר,  כי כמונו, באופן לא שוויוני,  יפגעו רק אלו שצורכים את השירותים !

כשחושבים על מרכיבי התוספת לתקציב המשפחתי שלנו זה נראה כך:

מרכיב החיסכון

השינוי במחירים לעומת היום

 

כמה כמשפחה נשלם יותר בחודש

מי לא ירגיש את השינוי?

מזון

תוספת 3%

21 ₪

מי שאוכל רק בבית

כלבו

תוספת 3%

120 ₪

מי שקונה בחוץ

מספרה

תוספת 5 ₪

5 ₪

מי שמסתפר/ת בחוץ

מחלבה

תוספת 3%

?

?

רכב

.80 א"ג לק"מ

2 ₪ לענף

115 ₪

מי שיש לו רכב

כביסה

5.2 לק"ג

43 ₪

מי שמכבס רק בבית

סה"כ נשלם יותר כמשפחה

 

304 ₪

 

גובה החיסכון לקהילה על גב צורכי השירותים הללו (מהנתונים בדף)  = 531,500 ₪

הצעתי:

תקציב החברים הכולל = 18,000,000 ₪

על ידי קיצוץ רוחבי של 3% בתקציב החברים נוכל לחסוך 540,000 ₪.

קיצוץ כזה יקטין את התקציב המשפחתי שלנו ב- 318 ₪ בחודש . 

אחרי הכל 14 ₪ יותר מהתוספת שנשלם על העלאת המחירים עם הבדל אחד קטן -  כל החברים יהיו שותפים לקיצוץ הנדרש. 

זיוה אוחיון-רכט

מופיע בעלון:
תגובות לדף