משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

האסיפה שהייתה וזו שתהיה וים החזיתות שמסביב

קהל גדול, כ – 50  חברים וחברות ואולי מעט יותר, מילא את מועדון לחבר ביום שני 8.1.2018  לדיון על תכנית משק ותקציבי קהילה 2018.

תה וקפה זרמו כיין וופלות פשוטות ( מטעמי חיסכון ) חולקו בצניעות. 

הדיון עסק בתכנית מקורות ושימושים שהציג רענן  - המראה על סיום פחות טוב של 2017 מ 2016  והערכה זהירה של 2018 כדומה ל 2017.

העברת רווחים מתאגידים לקהילה נקבעה  על 8,000,000 ₪ (  כמו 2017 )  סכום שמאפשר קיום קהילה והשקעות בקהילה ( שטרם הוצגו )  בדוחק .

לאחר מכן דורון הציג מצגת נתוני קהילה בדגש דמוגרפי ונתונים ראשונים על פילוח עבודה והכנסה לפי סקטורים.

שבה ועלתה התמונה של ירידה בהכנסות מעבודה בהיקף של כ – 1,000,000 ש"ח  ב-2017 מול 2016 והוצגו לראשונה פילוחים מספריים של עובדי חוץ ובקרה.

נתון מרכזי נוסף שהוצג לראשונה הוא מה שקרוי הוצאות אוטומטיות במזומן של גבע לכל חבר, בעבור תקציב אישי + סוציאליות  + ביטוחי בריאות  כ – 5000 ₪  נטו !! לחודש  (לכן מש"א העלתה הסכום הנדרש מעובדי חוץ  ל – 5000 ₪ סכום זה נדרש והכרחי גם מהעובדים עלי גבעה).

פשוט יותר לעסוק בעובדי חוץ בגלל החשיפה דרך המשכורת אבל הבעיות בנושא תת-התפרנסות קיימות ומעט קשות יותר לאיתור גם בקרב העובדים על הגבעה.

המזכירות נדרשת לדיון מקיף בעניין  עבודה/פרנסה/מידע שהכנתו החלה – אבל גם חדוה (מש"א)  ודורון (קהילה) ערים לצורך להשיב חברים וחברות מתת-פרנסה לפרנסה – הליך מורכב ואיטי  שגם אליו נדרשת המזכירות בשלב ראשון.

הדיון הציבורי סביב הצעות החיסכון התייעלות צמצום הידוק חגורה וכולי רק החל,  ועוד יימשך. אחרי כל ההערות ההצעות ההתנגדויות התמיכות  - חסר 1 מש"ח  צריך להחזיר אותו  אפקטיבית לא במלים ,במעשים.

בשבוע הבא יום שני 15.1.2018  -  אסיפת המשך :  השקעות קהילה  - מודל המים  - תכנית המשק + הצבעות  מה באסיפה ומה בקלפי.

הקלפי המתוכנן נדחה על כן גם הוא בשבוע  לתאריך  26.1.2018.

מי שהחמיץ את הדיון הראשון ושמע מחבריו שהיה חם ומעניין מוזמן להביט בווידאו גבע  ערוץ גולן-900 ולהביט באסיפה ( כולל ההגברה המשופרת).

מקורות ושימושים  -  סוציאלי.

התהליך של בדיקת מקורות ושימושים להפקדות פנסיוניות (  להבדיל מקרן חיים)  הגיע למיצוי.  ברמה הכללית  - בדיקה ראשונה מראה תמונה כללית תקינה.

אלוהים נמצא בפרטים הקטנים ( אמירה ידועה שידידי איש הביטוח לבית מזור עושה בה שימוש תדיר) . הועדה לביטחון סוציאלי וועדת כספים של גבע יקבלו את התוצאות של הבדיקה לדיון ובמידת הצורך לגיבוש המלצות להמשך.

במקביל נכנסה ורד ידין לשמש כרכזת טכנית של הועדה לביטחון סוציאלי כדי לסייע בהסדרת כל תיקי הפנסיה תיעודם ארגונם ואחסונם כמו גם לסייע בגביית זכיות.

תפקיד קשה ורגיש - אבקש מאור פנים לפניותיה של ורד.

חלופת האגודה -  השלמנו לבקשת המנהל דוח עלות תשתיות פיתוח קרקע.  יצטרף לניירת גבע הממתינה במנהל להסדרת שמאות.

שינוי  -  שיתופי  -  תהליך בחירת מתמחר לקראת סיום. מפגש  ציבורי עם המתמחר  , קודם ליציאה לדרך , תיקבע בהמשך בתוך חודש ינואר.

צוות ההכנה נפגש עם בעלי תפקידים וראשי ועדות בקהילה במסגרת המיפוי .

לא הייתה אלי כל פניה לא בכתב לא בעל פה  - ביחס להודעה בדף  - לגבי המשך עבודת הצוות המכין על פי המודל הסקנדינבי.

על כן הצוות ממשיך להכין המיפוי רק ביחס למודל הסקנדינבי .

חניות -  רשות הבינוי השלימה בדיקת חלופות שונות להסדרת חניות בגבע כולל עלויות. דיון במזכירות בקרוב ומשם להכרעה ציבורית.

תקנון מכרזים/הקצאת דירות -  הוחזר פעם נוספת לרשות הבינוי להשלמות ופישוט.  לכשיושלם יוחזר לדיון במזכירות +אסיפה.

מכרז מנהל ענף מזון -  בעקבות שאילתה באסיפה נמסר כי מכרז חיצוני יצא לדרך  - תשובות מתקבלות אצל מש"א והתהליך יגיע לאסיפה וקלפי.

לבקשת חבר מזכירות אני שב ומבהיר, בהמשך להבהרת דורון באסיפה ובוידאו, כי ככל שיש חבר/חברת גבע המבקשים להציג מועמדותם, יגישו מיד ובכתב למש"א.   

איחוד התקציבים -  אני מודה למי שהתבטא באסיפה בדבר איחוד התקציבים שהביא להם מזור לכיס ואויר לנשימה. 

עוד ראוי לציין כי החברים אכן נוכחו, כפי שהסברנו מראש, שאיחוד התקציבים כלל תוספת כספית מעבר לביטול הסעיפים הרבים כדי לתקן מצבים היסטוריים ולאזן העלאות/הפרשי מחירים שונים.  

הקטע הקשה הוא להסביר הסבר וחזור שהתקציבים הללו קשורים  ב"עבותות בל ינותקו " לעבודה/פרנסה.

ברור שיש הבדלים בכל הפרטה  - נהנים יותר נהנים פחות,  וזה הזמן להזכיר את הפרטת מזון הכלבים בגבע  - היו ימים  , צבי גל חילק בונזו על הרמפה בחדר האוכל .

כל הוצאות מזון הכלבים חולקו על כלל חברי גבעולא על כלל כלבי גבע.   

גם אז עלו קושיות  כגון  מדוע גם "חסרי כלבים" מקבלים חלקם בחלוקה התקציבית למרות שאין להם כלבים.  התשובה כאז כן היום  - כי את התקציב האישי שלנו אנו  מחלקים בהחלטה משותפת.

רוצה אדוני  להשתמש בכספו להאכיל את כלבו  בבונזו אורגאני על מצע אנטרקוט –בבקשה.  

רוצה גבירתי לגדל קקטוס אינדונזי בעל פרחים ורודים מסוג נדיר הצורך תאורה חשמלית מיוחדת והרבה מים ולשלם בכספך  -  בבקשה.

קדנציות מרכזיות בצנרת בטווח של עד פסח :  כל הנושאים מצריכים סיום בקלפי.

יו"ר דירקטוריון בקרה (בטיפול גבע אחזקות – הנהלה כלכלית),  מרכז משק ( בטיפול גבע אחזקות – הנהלה כלכלית ) , קביעת אורך קדנציה של מנכ"ל בקרה (  גבע אחזקות – הנהלה כלכלית) .     

שתהא לנו שבת חמימה בגבעה הבנויה – על שעריה הצהובים הנפתחים אלי גלבוע.

 

בברכת  שבת שלום - יאיר

מופיע בעלון:
תגובות לדף