רעש הרוח - דו"ח

רעש הרוח

להלן החומר הנוגע לרעש הרוח אשר הועבר לחברי ועדה כלכלית 1.1.2015 טרם אישור ההתקשרות המסחרית.

 

 

 


מופיע בעלון:
תגובות לדף