נוהל אבחונים וטיפולים לילדים בגבע

בעקבות מספר פניות ועל מנת להבהיר את הנושא, מועצת חינוך עדכנה את נוהל האבחונים והטיפולים לילדים, המובא להלן:

נוהל אבחונים וטיפולים לילדים בקיבוץ גבע

נוהל אבחונים וטיפולים לילדים מגיל לידה עד 18, בא להסדיר את אופן הפניה, האחריות והתשלום עבור תחום שירות זה.

נוהל האבחונים והטיפולים יבחן מחדש כל שנה בנובמבר ויעודכן ע"פ הצורך.

1.    האחריות המלאה למתן הטיפול לילד/ה הינה של ההורה.

2.    פנייה לטיפול תעשה ע"י ההורה, לאחראי/ת על תחום החינוך המיוחד. התחלת טיפול מחייבת אישור של האחראי/ת, כתנאי למימון הטיפול. 

3.    לפני כל תחילת טיפול או אבחון, יש לקבל מכתב הפנייה מרופא המשפחה. ללא מכתב הפנייה לא יתחיל טיפול.

4.    התשלום עבור הטיפול ישולם ישירות על ידי ההורים.

5.    כל תהליך ההחזר על הטיפול, יתבצע דרך המרפאה (המזכירה הרפואית), הקיבוץ משתתף בפער שבין העלות להחזר.

6.    הדרכת הורים תהיה כחלק מסך הפגישות של הילד/ה .

7.    מספר הפגישות לשנה, לסוג טיפול אחד 30 מפגשים בלבד כפי שמאפשרת קופת החולים במידה ובמהלך השנה עוברים את מכסת הטיפולים, ההמלצה היא תשלום מלא של ההורים, או הפסקה וחידוש הטיפול בינואר של השנה החדשה.

8.    החל מהשנה השנייה של הטיפול (במידה ומתמשך), הקיבוץ ישלים 50% מהפרש העלות של קופ"ח, עבור מספר הפגישות (כלומר הקבוץ מחזיר מחצית מההפרש).

9.    החזר מקסימאלי לאבחון פסיכו דידקטי הוא 2200 ₪. אבחון יאושר לילד פעם בשש שנים )ילדים הלומדים במסגרת חינוך מיוחד האבחון נעשה דרך בית- הספר ועל חשבונו).

10.  הנסיעות על חשבון ההורים. 

11.  כל ילד/ה הלומד/ת במסגרת של חינוך מיוחד (גן/כיתה/ביה"ס) מתבקש לגשת למוניקה בהנח"ש, למיצוי זכויות מול המדינה.

12.  תמיכת גבע תינתן בהתניה של שיתוף פעולה מלא, מיצוי זכויות, בקשות מביטוח לאומי וכדומה. משפחות המטופלות ע"י עו"ס / רווחה מתבקשות לדווח לאחראית על תחום החנ"מ על מנת לקבל החזרים עבור טיפולים / אבחונים.

13.  ניתן לפנות למזכירה הרפואית רוחלה לוסטיג בכל שאלה או בעיה לגבי ההתנהלות מול קופ"ח.

14.  תרשים פניה לטיפול:


 

מועצת חינוך  ינואר 2018

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף